Aanbod

Aanbod Koraal
Koraal is op uiteenlopende terreinen actief: jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeidstoeleiding en maatschappelijke opvang. We spreken dan ook van een intersectorale samenwerking binnen onze organisatie.

Onze elf locaties bieden samen met hun eigen professionele netwerken een compleet en samenhangend pakket aan zorg en ondersteuning.

Koraal biedt:
 

 • Jeugdzorg aan kinderen en jeugdigen. We onderscheiden twee groepen: kinderen met een ernstige gedragsproblematiek. En kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met psychiatrische problemen en/of een ernstige gedragsproblematiek.
   
 • Gehandicaptenzorg, hoofdzakelijk in de vorm van verblijf en ambulante dienstverlening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De ondersteuning wordt professioneel vormgegeven op basis van de persoonlijke vragen en behoeften.
   
 • Speciaal Onderwijs voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en /of psychiatrische problemen.
   
 • Arbeidsparticipatie voor jongeren en jong volwassenen met leer-, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen.
   
 • Opvang en hulpverlening aan zwerfjongeren.
Deel deze pagina op