Arbeidsparticipatie

Koraal Arbeidsparticipatie
In dialoog met onze cliënten zet Koraal zich in om het unieke van hun persoon tot ontplooiing te brengen en hun leven waardevol te laten zijn. Arbeidsparticipatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. De manier waarop invulling wordt gegeven aan arbeidsparticipatie verschilt van cliënt tot cliënt, afhankelijk van de mogelijkheden, talenten en de beperkingen. Het doel is echter altijd hetzelfde: samen met de cliënt het hoogst haalbare bereiken.

Binnen Koraal is Sterk in Werk gespecialiseerd in het realiseren van arbeidsparticipatie. Deze stichting helpt jongeren en jong volwassenen met gedrags-, leerproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen bij de zoektocht naar de best passende werkplek. Wanneer cliënten van andere Koraal -stichtingen ondersteuningsvragen hebben op het gebied van arbeidsparticipatie, hoeven zij niet aan te kloppen bij externe organisaties. Sterk in Werk begeleidt namelijk ook cliënten van onze andere stichtingen. Dankzij het unieke full service-concept kunnen we vragen op het gebied van arbeidsparticipatie zelf beantwoorden. Daarbij is onze ondersteuning altijd afgestemd op het niveau en de talenten van elke specifieke cliënt.

Koraal Groep Arbeidsparticipatie

Binnen Koraal zijn we anders naar werk gaan kijken. Een paar voorbeelden: vroeger waren sorteerwerkzaamheden voor onze cliënten een vorm van dagbesteding. Nu krijgen ze betaald voor het uitvoeren van hetzelfde werk. Ook andere initiatieven die ooit als dagbesteding zijn gestart, kunnen uitgroeien tot werk met of zonder begeleiding en mogelijk in een beschutte omgeving. Voor een voormalige cliënt van één van onze stichtingen was werken in de bakkerij in eerste instantie een vorm van dagbesteding. Later liep hij er stage en nu heeft hij een betaalde baan.

Missie
Werk hebben, betekent meedoen in de samenleving. Wij begeleiden onze jeugdigen, die veelal een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, bij het zoeken naar de best passende werkplek. Op de werkplek bieden wij hen begeleiding/coaching.

Deel deze pagina op