Locaties

Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten, leerlingen en hun ouders en verwanten hebben dankzij Koraal één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

In de regio's is Koraal vertegenwoordigd door één organisatie die zich specifiek richt op arbeidsparticipatie: Sterk in Werk.

Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. De stichting streeft er naar dat cliënten een passende en blijvende plaats op de arbeidsmarkt krijgen. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van intensieve en individuele zorg- en arbeidstrajecten. Wij proberen zo snel mogelijk in te spelen op de behoefte van cliënten en dat betekent dat wij samenwerken met verschillende organisaties in de regio's waarin Koraal actief is. Denk dan aan onderwijsinstellingen, arbeids- en dienstorganisaties, (jeugd) zorgorganisaties, UWV-werkbedrijven, gemeenten, justitie en andere overheden. Maar ook aan maatschappelijke organisaties zoals de voetbalclub NAC.

Deel deze pagina op