Gehandicaptenzorg

Koraal Gehandicaptenzorg
Binnen Koraal bieden Maasveld, Op de Bies en St. Anna gehandicaptenzorg. De drie organisaties hebben elk een moderne centrumlocatie en daarnaast enkele woningen verspreid in de wijk. Zij bieden zorg, behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning aan mensen met ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, veelal gecombineerd met onbegrepen gedrag.

Koraal Gehandicaptenzorg is er voor mensen van alle leeftijden en met uiteenlopende zorg- en ondersteuningsvragen. Het aanbod sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. De een heeft behoefte aan 24-uurszorg op een van de centrumlocaties; de ander woont thuis en maakt gebruik van een van onze dagbestedingsmogelijkheden. In overleg met de cliënt en zijn of haar omgeving, praten we over de wensen en mogelijkheden en kijken we samen wat de best passende zorg en ondersteuning zijn.

Gehandicaptenzorg Koraal

Voor cliënten die dat willen en kunnen, bieden Maasveld, Op de Bies en St. Anna passend onderwijs of kijken zij samen met de cliënt naar passend werk. Omdat Koraal over een multidisciplinair aanbod beschikt en daarnaast regionaal samenwerkt met partners en ketenpartners, zijn wij in staat altijd die ondersteuning te bieden die een cliënt op een bepaald moment in zijn leven nodig heeft. Daar horen ook school en werk bij. Dat past bij onze visie dat mensen met een beperking mee doen in de samenleving.

Deel deze pagina op