Expertise

Koraal Gehandicaptenzorg Expertise
Koraal heeft veel specialistische kennis en expertise in huis op het gebied van gehandicaptenzorg, maar ook op de andere terreinen waarop wij actief zijn: jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie.

Onze kennis en expertise hebben we gebundeld in het Koraal Expertise Centrum, zodat deze zowel binnen Koraal als voor onze partners toegankelijk zijn. Om up to date te blijven in onze dienstverlening aan complexe doelgroepen, faciliteert het Expertise Centrum belangrijke product- en procesinnovaties en praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.

Onze expertise op het gebied van gehandicaptenzorg omvat onder meer:

Downpoli in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft een Downpoli; een polikliniek voor volwassenen met Downsyndroom. AVG-arts Annemieke Wagemans van Maasveld werkt als hoofdbehandelaar op de Downpoli. De Downpoli ligt in het Academisch Ziekenhuis Maastricht; het is een polikliniek voor volwassenen met Downsyndroom. Annemieke Wagemans, AVG-arts bij Maasveld, was hier al zes jaar intensief mee bezig. Eerst gedetacheerd door Maasveld als coördinerend arts op een algemene poli voor verstandelijk gehandicapten en nu dus als hoofdbehandelaar op de Downpoli.

Autismeteam
Een team van geschoolde Autisme deskundigen dat expertise ontwikkelt op het gebied van autisme en veroudering bij mensen met een verstandelijke beperking. Het Autisme Team houdt zich naast het ontwikkelen en geven van scholing en coaching ook bezig met kennisverbreding. Het team houdt de belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen bij, legt en onderhoudt contacten met instellingen en experts in het land en organiseert Autisme Symposia.

Advance Care Planning
Een belangrijk thema in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Hierbij staat vroegtijdige communicatie over de zorg in de toekomst en de wensen en verwachtingen van cliënten en betrokkenen centraal. Het is belangrijk de zorg goed af te stemmen op die wensen en verwachtingen. Alleen door hier samen over te praten, kom je uiteindelijk tot een beleid waarbij de cliënt is gebaat.

Skillslab
Een ruimte die is ingericht als een bewonerskamer. Hierin zijn alle benodigdheden aanwezig om op een praktijkgerichte manier (leerling)verpleegkundigen en verzorgende en (para) medici te scholen of bij te scholen in hun verpleegtechnische vaardigheden. Zij leren daarbij niet alleen hoe zij bijvoorbeeld een spuit moeten zetten, maar vooral hoe ze dit moeten doen bij bewoners die soms extreem angstig zijn of niet aangeraakt willen worden.

Ondersteuning eerstelijnszorg
Koraal wil een bijdrage leveren aan de totale zorg en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Daarom stellen wij onze kennis en expertise beschikbaar aan huisartsen en zorgprofessionals.

Meer weten?
Kijk dan onder het tablad Expertise Centrum voor meer informatie.

Deel deze pagina op