Locaties

Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten, leerlingen en hun ouders en verwanten hebben dankzij Koraal één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

Maasveld, Op de Bies en St. Anna zijn gevestigd in de drie Limburgse regio’s, respectievelijk Maastricht/Heuvelland/Westelijke Mijnstreek, Parkstad en de regio Noord- en Midden-Limburg. Vanuit deze regio’s verzorgen zij zorg en bieden in samenwerking met ketenpartners passend onderwijs en arbeidsparticipatie aan.

Maasveld biedt op meerdere gebieden ondersteuning aan mensen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Maasveld stelt mensen met een verstandelijke beperking in staat het leven te leiden waar ze voor kiezen. Cliënten kunnen bij Maasveld wonen en werken. Daarnaast is er ook veel ruimte voor vrije tijd en een zinvolle dagbesteding. De centrumlocatie van Maasveld is gevestigd in Maastricht. Daarnaast heeft Maasveld locaties in Eijsden en in de Maastrichtse wijken Heugem, De Heeg en Oostermaas.

St. Anna in Heel biedt wonen, ondersteuning, advies en begeleiding aan mensen met een (ernstige)verstandelijke of meervoudige beperking en/of hun familie, in de regio Midden- en Noord-Limburg. De ondersteuning kan plaatsvinden op verschillende gebieden: van wonen, werken, dagbesteding en vrijetijdsbesteding tot behandeling, begeleiding en crisisopvang. St. Anna biedt permanente opvang, maar ondersteunt ook thuiswonende mensen. De centrumlocatie in Heel bestaat uit woningen, activiteitencentra en ondersteunende diensten. Hiernaast beschikt St. Anna over een gevarieerd aanbod aan woningen op diverse locaties in Limburg.

Op de Bies ondersteunt mensen met een (ernstige) verstandelijke belemmering of meervoudige beperking in de regio Parkstad en omgeving. Hierbij gaat Op de Bies ervan uit dat alle mensen verschillend zijn en dat ieder mens, met zijn mogelijkheden en beperkingen, zelf invulling wil geven aan zijn leven.Op de Bies biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning. Cliënten die gebruik maken van de 24 uurs-opvang wonen op de centrumlocatie in Landgraaf, of in één van de andere woningen in Hoensbroek, Simpelveld, Lauradorp of Kerkrade.Verder ondersteunt Op de Bies ook cliënten die zelfstandig of thuis bij hun ouders wonen.

Deel deze pagina op