Ouders en cliënten

Koraal biedt zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking die complexe zorgvragen hebben. Ons aanbod is integraal, wat betekent dat we ons richten op alle levensgebieden: van zorg tot wonen en van daginvulling tot vrije tijd. We zijn er voor jong en oud. Koraal ondersteunt bij vragen gedurende alle levensfasen van de cliënt. Omdat we begrijpen dat wensen en behoeften vaak veranderen gedurende een leven, veranderen we hier graag in mee.

Samen met de cliënt en zijn of haar verwanten denken we niet vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden. We gaan uit van een leven lang leren, eigen kracht en eigen regie. Koraal ondersteunt en inspireert cliënten, zodat ze hun wensen en dromen zoveel als mogelijk kunnen verwezenlijken. Onze kennis, expertise en aanpak maken dit mogelijk. Binnen Koraal kunnen we de meeste zorgvragen –hoe complex ook- zelf beantwoorden. Heeft een cliënt specifieke zorg nodig, dan kunnen we terugvallen op een uitgebreid netwerk in de regio.

Koraal werkt samen met cliënten en verwanten aan de best passende zorg en ondersteuning. In plaats van zoveel mogelijk zorg en ondersteuning uit handen te nemen, kijken we graag eerst naar wat we samen mogelijk kunnen maken. Hoe kunnen wij u optimaal begeleiden, zodat we het leven van uw zoon, dochter of familielid verder kunnen verrijken! Hieronder kunt u lezen wat wij voor u kunnen betekenen.

Licht verstandelijke beperking
Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking willen graag een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. Dat kan bij Koraal. Vaak hebben onze cliënten al hulp gehad van andere instellingen, maar blijft het probleemgedrag aanwezig. Naast een licht verstandelijke beperking is er veelal sprake van aanvullende problemen, bijvoorbeeld op psychisch vlak of gerelateerd aan autisme. Koraal biedt een woon- en werkomgeving waar de nadruk ligt op het begeleiden van een leven met een beperking en zoveel mogelijk zelfstandig meedoen in de samenleving.

Matig verstandelijke beperking
Mensen met een matig verstandelijke beperking kunnen met ondersteuning lang in een gezin of zelfstandig blijven wonen. Soms is er echter nét iets meer begeleiding en ondersteuning nodig. Dan biedt Koraal wonen in een groep. Hier krijgen bewoners de kans zo zelfstandig als mogelijk te blijven en helpt Koraal die zelfstandigheid verder te ontwikkelen.

Ernstig verstandelijke beperking
Mensen met een ernstig verstandelijke beperking hebben behoefte aan een veilige omgeving, omdat ze moeilijk kunnen omgaan met prikkels en soms weinig van de wereld om hen heen begrijpen. Bij deze groep is er ook vaak sprake van gedragsproblemen. Dit kan een uiting zijn van onderliggende problematiek. Denk hierbij aan verschillende vormen van autisme, angsten, hechtingsproblemen of lichamelijke oorzaken. Bij Koraal kunnen ook deze mensen zich thuis voelen. In een vertrouwde woonomgeving waar rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal staan

Ernstig meervoudige beperking
Mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) hebben naast een (zeer) ernstig verstandelijke beperking ook ernstige lichamelijke beperkingen. Ze zijn kwetsbaar. Mensen met EMB hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan epilepsie, slaapstoornissen, slikproblemen of luchtweginfecties. Mensen met EMB hebben warme en intensieve zorg en ondersteuning nodig bij alle activiteiten gedurende de dag. Koraal biedt die ondersteuning en meer.

Ouder wordende cliënten
Oudere bewoners met een verstandelijke beperking hebben vaak behoefte aan een warme en huiselijke omgeving. Ze vinden een duidelijke dagindeling prettig en hechten waarde aan een eenduidige manier van begeleiden. Ook is het belangrijk dat de begeleiding alert is op klachten die specifiek zijn voor de ouder wordende mens. Naast geriatrische en somatische zorgvragen zien we bij deze bewoners soms aanverwante psychiatrische stoornissen en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Deel deze pagina op