Jeugdzorg

Koraal Jeugdzorg
Koraal biedt jeugdzorg aan kinderen en jeugdigen. We onderscheiden twee groepen. Kinderen met een ernstige gedragsproblematiek. En kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met psychiatrische problemen en/of een ernstige gedragsproblematiek. Gezinnen worden nauw bij de ondersteuning betrokken. Veelal gaat het om jeugdigen en hun gezinnen die met verschillende en complexe vragen bij Koraal Jeugdzorg terecht komen.

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in Nederland gewoon goed. Zij groeien op in een stabiel gezin, hebben vriendjes en gaan naar school en sportclubs. Dat dit niet voor alle kinderen zo is, is helaas een feit. Er zijn ook jongeren en gezinnen die - soms tijdelijk, soms langer - een steun in de rug nodig hebben van professionals.

Professionals die hun werk met kennis en bevlogenheid doen, zoals bij Gastenhof,  De La Salle, De Hondsberg en Maashorst . Vier instellingen die werken voor jongeren en jong volwassen met een ernstige problematiek, zoals autisme, gedragsproblemen en personlijkheids- of psychiatrische problemen. Onze expertise ligt op het gebied van observatie, diagnostiek, behandeling, begeleiding, verzorging en dagbesteding. Waar het kan, ondersteunen wij jongeren ambulant, dus in hun eigen omgeving. Soms is het noodzakelijk dat jongeren residentieel worden behandeld. Bij Koraal blijven we dat waar nodig doen.

Aanbod Koraal Jeugdzorg

Integrale aanpak
Naast zorg en behandeling, biedt Koraal in de regio's waar wij werken jongeren passende zorg-onderwijsarrangementen. Veelal kunnen zij terecht bij een van onze eigen scholen voor speciaal onderwijs. Waar dat niet kan, heeft Koraal goede afspraken met scholen in de regio. Desgewenst wordt de les op de Koraal locatie verzorgd of gaan de leerlingen met een bus naar een van de scholen waar Koraal mee samenwerkt. Door zorg en onderwijs samen (integraal) aan te bieden, kunnen we jongeren beter voorbereiden op een volgende stap in hun leven: de arbeidsmarkt. Jobcoaches en werkbegeleiders ondersteunen jongeren in het vinden van een passende werk- of stageplek.

Deel deze pagina op