Roman Verhiel, gedragswetenschapper Gastenhof

Veel jongeren van Gastenhof hebben een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug voordat de juiste, passende zorg wordt geboden.
Roman Verhiel, Gastenhof

"Cluster Urmond is de meest intensieve behandel-locatie van Gastenhof. Hier zitten cliënten met de zwaarste problematiek", aldus gedragswetenschapper Roman Verhiel. "In Urmond krijgen jongeren een totaalpakket van klinische behandeling, groepstherapie en individuele therapie, dagbesteding, school en werk. Voordat ze weer uitvliegen verblijven ze een poos in het fasehuis waar ze leren zelfstandig, begeleid op kamers te wonen. We laten het puur beheersmatig werken steeds meer los en streven naar dingen samen doen. Kinderen in Urmond zijn gewend en gehecht aan elkaar, ze leven in een groep en hebben altijd volwassenen om zich heen die hen kunnen helpen. De overgang naar buiten is dan een grote stap. Kristina en Ricardo zijn positieve voorbeelden van deze succesvolle aanpak."

Deel deze pagina op