Locaties

Koraal Jeugdzorg Locaties
Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten, leerlingen en hun ouders en verwanten hebben dankzij Koraal één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

In de regio's is Koraal Jeugdzorg vertegenwoordigd door vier organisaties: Gastenhof, De La Salle, Maashorst en De Hondsberg.

Gastenhof is het enige orthopedagogisch behandelinstituut in Limburg voor jeugdigen tussen de 4 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking met daarnaast ernstige leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problematiek. Wij bieden professionele hulp aan jeugdigen die thuis of op school zijn vastgelopen. Gedragsproblemen, opvoedingsmoeilijkheden en/of een onvolledig gezin spelen vaak een rol. De kinderen en jongeren die bij Gastenhof komen, hebben ernstige en complexe zorgvragen. 

De La Salle is een modern orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum voor jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Onze cliënten hebben doorgaans een licht verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblemen een psychiatrische problematiek. In ons werk staat de jongere centraal. Wij stemmen onze behandeling af op zijn of haar persoonlijke wensen en behoeften. Uiteraard betrekken wij ook ouders, verzorgers of anderen in de omgeving van de jongere intensief bij onze aanpak. 

Maashorst is een zorginstelling voor jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs. Wij zijn er voor gezinnen met jonge, in principe normaal begaafde kinderen, die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen en met gezinsproblemen. Wij geven jeugd- en opvoedhulp aan het kind en aan zijn of haar gezin en leefomgeving.

De Hondsberg in Oisterwijk biedt landelijk specialistische jeugdzorg op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling bij jeugdigen van 0-18 jaar met een (lichte) verstandelijke beperking en bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematiek. Een kind kan dus door elke regio doorverwezen worden naar de landelijke specialistische functie van De Hondsberg.

Deel deze pagina op