Ouders en cliënten

Koraal Jeugdzorg
Bij Koraal kunnen kinderen, jongeren en hun gezinnen terecht die thuis en/of op school zijn vastgelopen. Gedragsproblemen, psychiatrische problemen, leerproblemen, opvoedingsmoeilijkheden en/of een onrustige thuissituatie spelen vaak een rol. Het zijn vooral de jeugdigen en hun gezinnen die met complexe vragen bij Koraal komen voor de juiste diagnose, behandeling en ondersteuning.

De Hondsberg, Gastenhof, De La Salle en Maashorst zijn binnen Koraal gespecialiseerd in jeugdzorg en jeugdhulp. Samen met de cliënt en zijn of haar verwanten kijken wij wat de best passende zorg of ondersteuning is. We gaan daarbij uit van eigen kracht en eigen regie. Dat betekent ook dat we allereerst kijken of onze professionals de ondersteuning in de directe omgeving van het kind, de jeugdige en het gezin kunnen bieden. Dus in de thuissituatie. Kan dat niet, zijn de problemen te complex of is bijvoorbeeld de thuissituatie te onrustig, dan kan het kind of de jeugdige bij Koraal wonen en op onze locatie de best passende zorg en ondersteuning krijgen.

Binnen Koraal kunnen we de meeste zorgvragen - hoe complex ook - zelf beantwoorden. Onze deskundigheid en integrale aanpak maken dat mogelijk. Heeft een cliënt specifieke zorg nodig, dan kunnen we terugvallen op een uitgebreid netwerk in de regio.

Wonen, leren, werken
De kracht van Koraal ligt in het bieden van ondersteuning bij complexe hulpvragen van jeugdigen, hun ouders en de omgeving. Naast behandeling en ondersteuning biedt Koraal jongeren onderwijs en begeleiding naar een passende werk- of stageplek. Een cliënt is bij Koraal immers meer dan een jongere met een gedragsprobleem. Wij kijken naar de hele mens en proberen samen met hem zijn sterke kanten te ontdekken en ondersteunen hem waar nodig met zorg, onderwijs en arbeid.
 

Wat kan Koraal Jeugdzorg voor u betekenen?
Koraal is er voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking met daarnaast ernstige leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problematiek. Wij bieden professionele hulp aan jeugdigen die thuis of op school zijn vastgelopen. Gedragsproblemen, opvoedingsmoeilijkheden en/of een onvolledig gezin spelen vaak een rol. De kinderen en jongeren die bij Koraal komen, hebben ernstige en complexe zorgvragen. Ons aanbod is daarop afgestemd. Op basis van de hulpvragen biedt Koraal ambulante of residentiële klinische behandelvormen. Alle behandeling is erop gericht de jeugdige actief te laten deelnemen aan onze samenleving.
 

 • Ambulante hulp
  Koraal streeft ernaar kinderen en jongeren zoveel mogelijk in hun eigen omgeving, thuis, te ondersteunen. De belangrijkste ambulante hulpvormen zijn naschoolse dagbehandeling en intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling naast diagnostiek en individuele therapieën.
   
 • Residentiële behandeling
  De residentiële behandeling vindt plaats in kleinschalige voorzieningen. Door de centra wordt tevens kamertraining en crisisinterventie geboden. Daarnaast begeleidt Koraal jongeren naar zelfstandig wonen en zijn er mogelijkheden voor arbeidstraining als voorbereiding op begeleiding naar arbeid.
   
 • Verschillende observatie, diagnostiek en therapievormen
  Koraal biedt diverse observatie, diagnostiek en therapievormen aan als onderdeel van de behandeling. Bijvoorbeeld voor therapie: systeemtherapie, creatieve therapie, psychomotorische therapie, speltherapie en cognitieve gedragstherapie. We werken met specialisten zoals: orthopedagogen, psychologen Kind & Jeugd, gezondheidszorgpsychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, sociaal psychiatrisch en orthopsychiatrisch verpleegkundigen, AVG-artsen, seksuoloog, pedagogisch medewerkers en therapeuten.
   
 • Jeugd-en opvoedhulp
  Wij geven jeugd- en opvoedhulp eventueel in combinatie met speciaal onderwijs aan het kind en aan zijn of haar gezin en leefomgeving.
Deel deze pagina op