Verwijzers en professionals

Koraal Jeugdzorg Verwijzers en professionals
Bij Koraal Jeugdzorg werken we voor jonge en jongvolwassen cliënten met ernstige en complexe ondersteuningsvragen, veelal gecombineerd met een gedragsproblematiek.

Dat betekent dat wij hoge eisen stellen aan onze professionaliteit. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed geschoold zijn en dat zij de ontwikkelingen in hun vak bijhouden. Een deel van deze scholing verzorgen wij zelf via ons LeerCentrum, zodat de inhoud van de opleidingen optimaal aansluit bij de behoeften van onze cliënten. Het spreekt voor zich dat Koraal werkt met eigen medische en paramedische teams. Denk dan aan orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychologen, gezondheidszorgpsychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, sociaal psychiatrisch en orthopsychiatrisch verpleegkundigen, AVG-artsen, seksuoloog, pedagogisch medewerkers en therapeuten. Medewerkers die naast hun vakinhoudelijk deskundigheid ook de expertise hebben die noodzakelijk is om de juiste zorg en ondersteuning aan cliënten met een complexe problematiek te bieden.

Onze kennis en expertise houden we actueel door te participeren in onderzoeken en samen te werken met wetenschappers en collega-instellingen. Nieuwe ontwikkelingen bekijken we met veel interesse. Daarnaast is er veel onderzoeksexpertise aanwezig binnen Koraal en hebben wij onze kennis en expertise gebundeld en toegankelijk gemaakt in het Expertise Centrum.

Deel deze pagina op