Expertise

Koraal heeft veel specialistische kennis en expertise in huis op het gebied van speciaal onderwijs, maar ook op de andere terreinen waarop wij actief zijn: jeugdzorg, gehandicaptenzorg en arbeidsparticipatie.

Onze kennis en expertise hebben we gebundeld in het Koraal Expertise Centrum, zodat deze zowel binnen Koraal als voor onze partners toegankelijk zijn. Om up to date te blijven in onze dienstverlening aan complexe doelgroepen, faciliteert het Expertise Centrum belangrijke product- en procesinnovaties en praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.

Onze expertise op het gebied van speciaal onderwijs omvat onder meer: 

Onderwijsondersteuning
KEC Onderwijs is dé expert op het gebied van onderwijsondersteuning. Dit onderdeel van Koraal begeleidt leerlingen met een gedragsmatige onderwijsbelemmering en ondersteunen leerkrachten en onderwijsteams, zowel in het regulier als speciaal onderwijs. De begeleiding bestaat onder andere uit praktische interventies, consultaties, scholing en diagnostische onderzoeken. Hierbij wordt er vraaggericht gewerkt.       

KEC Onderwijs is onderdeel van Het Driespan, een van de onderwijsinstellingen van Koraal die bestaat uit elf scholen en die speciaal en voorgezet speciaal onderwijs biedt aan ruim 1500 leerlingen. KEC Onderwijs werkt vanuit West-Noord-Brabant, maar biedt begeleiding door heel Nederland.

Meer weten?
Kijk dan onder het tablad Expertise Centrum voor meer informatie.

Deel deze pagina op