Locaties

Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten, leerlingen en hun ouders en verwanten hebben dankzij Koraal één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

In de regio's is Koraal vertegenwoordigd door drie organisaties die speciaal onderwijs bieden: Het Driespan, Saltho Onderwijs en De Vlinder.

Het Driespan verzorgt in de regio West-Brabant speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. Het onderwijs wordt, aan ruim 1500 leerlingen, gegeven op elf scholen in Oosterhout, Breda, Rijsbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Saltho Onderwijs verzorgt in de regio's Noordoost-Brabant en Zuidoost- en Midden-Brabant speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. Het onderwijs wordt aan ruim 600 leerlingen gegeven op scholen in Eindhoven, Oisterwijk, Boxtel en ’s Hertogenbosch.

De Vlinder is een school in Reek (regio Noordoost-Brabant) voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgende op De Vlinder. De Vlinder werkt vanuit een rijke ervaring en opgebouwde expertise ten aanzien van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook is er ruime ervaring met kinderen met ADHD en hechtingsproblemen.

      

Deel deze pagina op