Ouders en leerlingen

Speciaal Onderwijs Ouders en leerlingen
Koraal is er voor leerlingen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. We verzorgen speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot ongeveer achttien jaar.

Het Driespan, Saltho Onderwijs en Maashorst zijn binnen Koraal gespecialiseerd in speciaal onderwijs. Het Driespan bestaat uit elf scholen in de regio West-Brabant. Saltho Onderwijs biedt onderwijs via vijf scholen in de regio's Noordoost-Brabant en Zuidoost- en Midden-Brabant. Verder biedt Maashorst via haar school De Vlinder speciaal onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten in de regio Noordoost-Brabant.

Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Wat zijn de mogelijkheden van de leerling, wat wil hij of zij in de toekomst gaan doen. Dat zijn bij elke leerling de belangrijkste uitgangspunten.

Ook in de andere regio's kan Koraal speciaal onderwijs aanbieden. Dit doen we in samenwerking met partners die beschikken over specifieke kennis en expertise. Zo volgt een grotere groep jongeren van onze jeugdzorg-instelling Gastenhof een onderwijsdagprogramma (ODP) dat in nauwe samenwerking met Stichting Alterius is opgezet. Theorie en praktijk worden in het programma op maat gecombineerd aangeboden met als gevolg dat leerlingen weer met plezier in de klas zitten.

Wonen, leren, werken
De kracht van Koraal ligt in het bieden van ondersteuning bij complexe hulpvragen van jeugdigen, hun ouders en de omgeving. Naast speciaal onderwijs biedt Koraal leerlingen ook ondersteuning en begeleiding richting een passende werk- of stageplek. Bij Koraal bekijken we de situatie van de leerling vanuit een breder perspecfief. Wij kijken naar de hele mens en proberen samen met hem zijn sterke kanten te ontdekken en ondersteunen hem waar nodig met zorg, onderwijs en arbeid.

Deel deze pagina op