Verwijzers en professionals

Speciaal Onderwijs Verwijzers en professionals
Koraal verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot ongeveer achttien jaar. Het gaat hier om leerlingen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Dat betekent dat wij hoge eisen stellen aan onze professionaliteit. We vinden het belangrijk dat onze leerkrachten en onderwijsteams goed geschoold zijn en dat zij de ontwikkelingen in hun vak bijhouden. Een deel van deze scholing verzorgen wij zelf via ons LeerCentrum en KEC Onderwijs, zodat de inhoud van de opleidingen optimaal aansluit bij de behoeften van onze leerlingen.
KEC Onderwijs is een onderdeel van Koraal dat uitgebreide kennis, expertise en vaardigheden heeft op het gebied van gedrag voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier- en in het speciaal-, primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we veel ervaring in het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten en onderwijsteams. De vraag van de klant is hierbij altijd leidend.

Onze kennis en expertise houden we actueel door te participeren in onderzoeken en samen te werken met wetenschappers en collega-instellingen. Nieuwe ontwikkelingen bekijken we met veel interesse. Daarnaast is er veel onderzoeksexpertise aanwezig binnen Koraal en hebben wij onze kennis en expertise gebundeld en toegankelijk gemaakt in het Expertise Centrum.

Deel deze pagina op