Jeugdzorg

Koraal Groep biedt jeugdzorg aan kinderen en jeugdigen. We onderscheiden twee groepen. Kinderen met een ernstige gedragsproblematiek. En kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met psychiatrische problemen en/of een ernstige gedragsproblematiek. Gezinnen worden nauw bij de ondersteuning betrokken. Veelal gaat het om jeugdigen en hun gezinnen die met verschillende en complexe vragen bij Koraal Groep Jeugd terecht komen.

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in Nederland gewoon goed. Zij groeien op in een stabiel gezin, hebben vriendjes en gaan naar school en sportclubs. Dat dit niet voor alle kinderen zo is, is helaas een feit. Er zijn ook jongeren en gezinnen die - soms tijdelijk, soms langer - een steun in de rug nodig hebben van professionals.

Professionals die hun werk met kennis en bevlogenheid doen, zoals bij Gastenhof (Limburg) en De La Salle, De Hondsberg en Maashorst (Noord-Brabant). Vier instellingen die deel uitmaken van Koraal Groep en samen Koraal Groep Jeugd vormen. De kennis en ervaring van Koraal Groep Jeugd ligt op het gebied van observatie, diagnostiek, behandeling, begeleiding, verzorging en dagbesteding. Onze instellingen werken zowel landelijk, bovenregionaal als regionaal.

Onderwijs & werk
Daarnaast kunnen wij, dankzij het integrale aanbod van Koraal Groep, jeugdigen passend onderwijs bieden en begeleiding naar werk. Binnen Koraal Groep werken wij samen met leerkrachten uit het speciaal onderwijs en met jobcoaches en werkbegeleiders.

Aanbod Koraal Groep Jeugdzorg

Op eigen benen
Ook buiten Koraal Groep staan wij stevig in onze netwerken, zodat wij kinderen, jongeren en gezinnen steeds een compleet en samenhangend pakket zorg en ondersteuning bieden. Want juist in deze tijd, waarin van kwetsbare jonge mensen en hun gezinnen, wordt gevraagd zoveel mogelijk op eigen benen te staan, is passende en professionele ondersteuning nodig om een eigen plek in de samenleving te vinden.

Deel deze pagina op