Maashorst

Kinderen opvoeden lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend. In veel gezinnen gaat het inderdaad gewoon goed en ontwikkelen kinderen zich prima. Er zijn echter ook ouders of scholen die bij het opvoeden een steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat hun kind een ontwikkelingsachterstand heeft of een of meerdere (ernstige) gedragsproblemen vertoont. Voor die gezinnen en scholen biedt Maashorst passende en adequate hulp en ondersteuning.

Maashorst is een zorginstelling voor jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs. Wij zijn er voor gezinnen met jonge, in principe normaal begaafde kinderen, die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen en met gezinsproblemen. Wij geven jeugd- en opvoedhulp eventueel in combinatie met speciaal onderwijs aan het kind en aan zijn of haar gezin en leefomgeving.

Ons hulpaanbod is breed. Zo kunnen ouders en gezinnen bij Maashorst terecht voor hulp in de thuissituatie of op school. Daarnaast is er dagbehandeling en voor kinderen die intensieve behandeling nodig hebben, is er 24-uurs zorg. Een bijzondere dienstverlening is het Omgangshuis. Hier krijgen gescheiden ouders, die niet zelf tot een omgangsregeling kunnen komen, professionele ondersteuning door een omgangsbegeleider.

Hoe werkt Maashorst?
Wij gaan in onze werkwijze uit van de vijf "zo’s":

  • zo lang als nodig
  • zo kort als mogelijk
  • zo licht als mogelijk
  • zo dicht mogelijk bij huis
  • zo snel mogelijk op eigen kracht

In onze aanpak staat de hulpvraag van de jeugdige en zijn of haar gezin centraal. Deze vraag is het uitgangspunt van onze behandeling, waarbij we verschillende deskundigen betrekken. Binnen Maashorst werken verschillende deskundigen samen, zoals gedragswetenschappers, gezinsbegeleiders en pedagogisch medewerkers. Wij spreken samen met ouders en verwijzers vooraf de doelen van de behandeling af en leggen die vast in een persoonlijk hulpverleningsplan. Dat heeft als voordeel dat elke jeugdige één behandelplan heeft waarmee alle betrokken deskundigen werken.

Waar is Maashorst gevestigd?
Hoofdvestiging Maashorst
Mgr. Suysstraat 8
5375 AG, Reek

Meer informatie
T 0486 - 49 29 29
F 0486 - 49 29 44 
E inlichtingen@maashorst.koraalgroep.nl
I www.stichtingmaashorst.nl
P Postbus 14, 5375 ZG, Reek
Deel deze pagina op