Het Driespan

Koraal Groep Het Driespan Onderwijs
Het Driespan verzorgt in de regio West-Brabant speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis.

Het onderwijs wordt gegeven op elf scholen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Rijsbergen, Breda en Oosterhout. Elke locatie heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Het Driespan werkt in de regio met veel partners samen. Belangrijke partners zijn Saltho Onderwijs, Jeugdzorg, GGZ Breburg, Tender, OCB en het ministerie van Justitie, maar natuurlijk ook het regulier onderwijs, ouders/verzorgers van de leerlingen en de gemeenten.

Naast het verzorgen van onderwijs op eigen scholen biedt Het Driespan ambulante begeleiding aan leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers in het regulier onderwijs. Onze ambulante begeleiders begeleiden - vanuit onze specifieke expertise - leerlingen binnen het regulier onderwijs.

Waar is Het Driespan gevestigd?          
Algemeen directiekantoor Het Driespan/Saltho Onderwijs
Hof van den Houte 61
4873 AZ  Etten-Leur

Meer informatie
Heeft u als ouder/verzorger vragen over het onderwijs van Het Driespan? Dan kunt u contact opnemen met:

076-5025990
E info@driespan.koraalgroep.nl
I www.hetdriespan.nl

          

Deel deze pagina op