Expertise Centrum

Koraal heeft specialistische kennis en expertise opgebouwd, waarmee we zorg, onderwijs en arbeid graag verder helpen. Deze kennis delen we graag met elkaar en met anderen. Het Koraal Expertise Centrum fungeert hierin als virtueel knooppunt, waarlangs kennis intern en extern kan stromen. Niet alleen ten behoeve van de cliënten, leerlingen en medewerkers, maar ook ten behoeve van de toekomst van zorg en onderwijs in Nederland.

Het Koraal Expertise Centrum is de regisseur en facilitator van de kennis-, onderzoeks- en innovatieagenda. Deze agenda geeft richting aan en antwoord op vragen als ‘welke kennis willen we binnen Koraal verder uitbouwen? Aan welke wetenschappelijke onderzoeken kunnen en willen we deelnemen. Welke innovaties zijn belangrijk?

Bij Koraal hebben we veel ervaring met samenwerken en het delen van kennis. Een voorbeeld daarvan is het Consultatieteam. Dit team verenigt disciplines als psychiatrie, psychologie, orthopedagogiek en gedragskunde. Het is een multidisciplinair samengesteld kernteam, dat aangevuld kan worden met andere binnen Koraal beschikbare professionals. Op deze wijze maken we expertise voor alle cliënten en leerlingen toegankelijk en daarbij maakt het niet uit in welke Koraal-regio zij verblijven. Kennis en expertise zijn regio-overstijgend.

Meer weten?
Lees dan eens het onderstaande artikel.
Annemiek van Latum vertelt over het Expertise Centrum

Deel deze pagina op