App signaLEREN

App signaLEREN Koraal
signaLEREN is een app die jeugdigen in staat stelt om hun eigen spanning te reguleren. Het handige hulpmiddel heeft een functie waarmee jeugdigen eenvoudig kunnen herkennen in welke fase van spanningsopbouw ze zitten. Daarnaast draagt de app opties aan waarmee die spanning kan worden verminderd. Denk hierbij aan filmpjes, geluidsfragmenten of andere apps. De ervaring wijst uit dat veel gedrags-escalaties en emotionele uitbarstingen kunnen worden voorkomen door het gebruik van de app!
app signaLEREN

Medewerkers van Koraal-locatie De Hondsberg bedachten de methodiek achter de app, die in samenwerking met technische partner Ivengi is doorontwikkeld. Hierdoor is de verbinding met de praktijk gewaarborgd in de vorm van een app die op alle smartphones en tablets kan worden gebruikt (zowel Android als iOS).

Voor wie is de app?
De app signaLEREN is ontwikkeld voor jeugdigen met gedrags- en/of emotionele problemen. De app kan geheel afgestemd worden op de behoeften en wensen van de jeugdige en zijn sociale netwerk. Hierdoor kunnen ook jeugdigen met een verstandelijke beperking gebruik maken van signaLEREN. De app kan worden geïnstalleerd op de smartphone of tablet van de jeugdige zelf.

Hoe werkt de app signaLEREN

Hoe werkt de app?    
Vooraf wordt een keuze gemaakt met welk model de jeugdige gaat werken: het 2-fasenmodel, het 3-fasenmodel of het 4-fasenmodel. Welk model gekozen wordt, is afhankelijk van de mate waarin een jeugdige in staat is gedrag, gevoel en gedachten bij zichzelf te herkennen. De jeugdige geeft aan welke signalen op hem van toepassing zijn bij oplopende spanning én hoe hij de spanning kan verminderen. De app kan helemaal 'op maat' worden ingesteld, naar de wensen en mogelijkheden van de jeugdige en zijn omgeving. Indien gewenst kan de app op elk moment worden aangepast. Klik hier voor een demo van de app signaLEREN.

Meer informatie?
De app signaLEREN is vanaf 2017 ook beschikbaar voor jeugdigen die niet in behandeling zijn bij Koraal. Bent u werkzaam in de jeugdhulpverlening of het onderwijs en wilt u meer weten over de app signaLEREN? Neem dan contact op met de bedenkers: drs. Natalie van Hilst (GZ-psycholoog K&J, Cognitief Gedragstherapeut VGCt bij De Hondsberg) en Brigitte Blijlevens (Sensorisch-informatieverwerkingstherapeut bij De Hondsberg).

 Demo App signaLEREN
Prijzen licenties App signaLEREN
Artikel Elsevier Bijlage Jeugd april 2017 
Artikel De Limburger 'Ehealth is de toekomst' (mei 2017)
Met de techniek schotten in de zorg afbreken (artikel PWC.nl)


Wilt u meer weten over de app signaLEREN? Stuur ons dan een bericht via onderstaand contactformulier.
Deel deze pagina op