Digital Health Center

Het Digital Health Center brengt zorg en technologie samen. Met als doel tot meer en snel toepasbare eHealth-oplossingen te komen.

Zorgorganisaties deden de afgelopen jaren op grote schaal ervaring op met eHealth, door te experimenteren en op ontdekkingsreis gaan. Doorontwikkelen en opschalen van eHealth-tools kunnen zorgorganisaties echter niet alleen. Daarvoor is schaalgrootte nodig. Het Digital Health Center bundelt krachten. We zetten alle positieve en negatieve ervaringen van zorgorganisaties om in bruikbare eHealth-tools, voor de juiste cliëntengroep. We gaan met ontwikkelaars in gesprek om helder te maken wat er nodig is, tegen een fair tarief. We gaan innovaties samen met cliënten ontwikkelen en testen. Ontwikkelaars komen op hun beurt bij het Digital Health Center in contact met eindgebruikers. Het Digital Health Center is een nieuwe maatschappelijke onderneming die zorginstellingen, cliënten, kennisinstituten, bedrijven en startups samenbrengt en daarmee de snelheid en effectiviteit van de innovatie bevordert. Samen werken we aan een gezondere, inclusieve samenleving.

Het Digital Health Center biedt de volgende diensten aan:

Deel deze pagina op