Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid
'Zelfredzaamheid', 'actief meedoen', en 'op eigen kracht' zijn geluiden die steeds vaker te horen zijn in de maatschappij. De participatiesamenleving is een veelgehoorde term die ingrijpende gevolgen heeft voor de inrichting van het zorgstelsel in Nederland. Koraal is zich zeer bewust van deze ontwikkelingen en springt hier op in met haar nieuwe strategie: 'van zorgen vóór naar zorgen dát'.

Het project ‘Ervaringsdeskundigheid’ is een goed voorbeeld van hoe om te gaan met de grote maatschappelijke veranderingen van dit moment. De Koraal-stichtingen Gastenhof, De La SalleOp de Bies en Maasveld geven hier op verschillende manieren invulling aan. Het project heeft een duidelijke doelstelling: de cliënt in staat stellen om zijn kwaliteit van leven nog verder te verhogen.

De ervaringsdeskundigen delen niet alleen hun kennis met medebewoners, maar ook met de buitenwereld en met ervaringsdeskundigen van andere stichtingen. Dit gebeurt tijdens bijeenkomsten die volledig worden voorbereid door de cliënten zelf. In de toekomst zullen Gastenhof, De La Salle, Maasveld en Op de Bies het project verder uitbreiden. Dit betekent dat de cliënt nog meer in staat wordt gesteld om de regie over zijn eigen leven te voeren en een actieve rol in de maatschappij te spelen.

Benieuwd naar wat onze ervaringsdeskundigen zelf te vertellen hebben over hun bijzondere werk? Lees dan verder over ervaringsdeskundigheid in de praktijk.

Deel deze pagina op