Koraal Consultatie Team

Koraal Consultatie Team
Het Koraal Consultatie Team (KCT) is een multidisciplinair kernteam dat vanuit het Koraal Expertise Centrum, zowel binnen als buiten Koraal, ingezet kan worden voor snelle en tijdelijk expertise op maat bij complexe problematiek!

Waarom?
Soms is de problematiek van een cliënt of leerling met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking en/of bijkomende gedrags- en psychiatrische problematiek zo complex dat je behoefte hebt aan de kennis en ervaring van een specialist. Of je bent op zoek naar een goede second opinion. Een deskundige die jou vanuit zijn/haar eigen expertise kan helpen en adviseren. Het KCT biedt snel 'schaarse' gespecialiseerde kennis in diagnostiek, behandeling en ondersteuning van cliënten en leerlingen met een complexe problematiek.

Wat is het KCT?
Het KCT is een multidisciplinair kernteam dat onder meer bestaat uit een gespecialiseerde (KJ)-psychiater, een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist, een Systeemdeskundige en een Teamcoach. Waar nodig kunnen we, om de vraag optimaal te beantwoorden, aanvullende expertise op maat inschakelen vanuit een zogenoemde expertiseschil. Denk daarbij aan een verpleegkundig specialist, gespecialiseerde diagnostici, vaktherapeuten, medici en coaches.

In een nieuw (integraal) jasje
Het KCT maakt deel uit van ons Expertise Centrum en biedt zijn dienstverlening zowel intern (binnen Koraal) als extern aan. Zorg- en onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de diensten van het KCT door een abonnement af te nemen.

De opzet en het gedachtegoed van het KCT is niet nieuw. Koraal heeft bijvoorbeeld als initiatiefnemer van het Multi Functioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische- of Gedragsproblemen (MFCG) al een kleine 20 jaar ervaring met het inzetten van consultatie binnen en buiten Koraal.

Netwerkpartners
PSW, Radar, Pergamijn en Daelzicht zijn voorbeelden van netwerkpartners die tevens gebruik maken van de diensten van het KCT.

Meer weten?
Brochure Koraal Consultatie Team
Fact sheet KCT

Contact
U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van het KCT via telefoonnummer is 06 - 13 23 55 93.

U kunt het KCT ook bereiken via het e-mailadres kct@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op