Samenwerken

Koraal samenwerken
Samenwerken is één van de vier kernwaarden van Koraal. We werken intern nauw met elkaar samen, maar ook met regionale (keten)partners. Alleen zo zijn wij in staat cliënten en leerlingen integraal te ondersteunen gedurende alle fasen van hun leven.

Een goed voorbeeld is de samenwerking met Pluryn, een organisatie in de regio Arnhem-Nijmegen. Samen wisselen we waardevolle kennis en ervaringen uit op het gebied van orthopedagogische behandelingen, opleiding en training, eetstoornissen, cliëntenraadpleging en arbeidsparticipatie. Om onze initiatieven verder te ontwikkelen en uit te voeren hebben Pluryn en Koraal samen de stichting Pluraal opgericht. Dit geeft de belangrijke samenwerking een duidelijk en duurzaam karakter.

Andere partners
Naast een hechte samenwerking met Pluryn, werkt Koraal onder meer samen met: GGZ Eindhoven, Reinier van Arkel, Daelzicht, Pergamijn, Dichterbij, Radar, PSW, Mondriaan Zorggroep, UWV, Oosterpoort, Jopstap Groep, Koning Willem I-college, REC Midden-Brabant, Fontys Hogescholen, Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zie hieronder enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden waaraan Koraal deelneemt:

Deel deze pagina op