Gastenhof & Fontys Hogeschool Pedagogiek

Gastenhof heeft een convenant gesloten met Fontys Hogeschool Pedagogiek, waarmee de samenwerking is gestart om een centrum pedagogische innovatie op te zetten.

Bij het Centrum Pedagogische Innovatie (CPI) kunnen studenten - die stage lopen bij Gastenhof - gezamenlijk onderzoek doen naar onderwerpen die door Gastenhof worden aangedragen. De resultaten van deze onderzoeken kunnen vervolgens organisatiebreed worden gebruikt. De komende drie jaar richt het CPI zich op pedagogische innovatie in het gebruik van online en beeldende communicatie in de behandeling van jeugdigen van 4 tot 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

Deel deze pagina op