Gastenhof start met "Samenwerken in de Centrale Voordeur”

Een voorbeeld van samenwerking vanuit de transitiegedachte: ‘de cliënt centraal’.
Samenwerken in de Centrale Voordeur

De Centrale Voordeur is een samenwerking van GastenhofXONAR, LEVANTOgroep en het Leger des Heils in Maastricht, met GGD, Veiligheidshuis en de gemeente Maastricht. De Centrale Voordeur Opvang en Beschermd Wonen regelt de toegang tot de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen in Maastricht en omgeving. In de Centrale Voordeur werken de volgende organisaties samen.

Krachten bundelen
Doel van deze samenwerking is om de ondersteuning van cliënten te verbeteren door het stroomlijnen van de aanmeldingen via een gezamenlijke toegang. Door de krachten te bundelen kan zorg nog meer op maat geleverd worden, wordt dubbel werk voorkomen en wordt waar mogelijk de duur van de zorg verkort. Dit alles gericht op herstel van het gewone leven van de cliënt. De cliënt krijgt zoveel mogelijk de regie over het eigen leven en wordt ondersteund om weer deel te nemen aan de maatschappij als zelfstandige burger.

De voordeur is verantwoordelijk voor de volgende taken: aanmelding, indicatiestelling, zorgtoewijzing, zorgbemiddeling, wachtlijstbeheer, overdracht en crisis.

Aanmelden
Wie een beroep wilt doen op opvang of beschermd wonen, kan terecht bij één van de locaties van de verschillende organisaties in Maastricht. Iedere burger die zich meldt bij een opvanglocatie krijgt een screeningsgesprek aangeboden en wordt aangemeld bij de Centrale Voordeur. De aanmelding wordt vervolgens besproken in het voordeuroverleg, waaraan alle organisaties deelnemen. Medewerkers van het Wmo-loket van de gemeente nemen deel aan het voordeuroverleg en zij dragen zorg voor het verstrekken van de benodigde formele toestemming (beschikking) voor het verlenen van de afgesproken zorg.

Vanuit de Centrale Voordeur vindt toeleiding plaats naar de meest wenselijke en haalbare zorg en ondersteuning. Door slim samen te werken en de juiste verbindingen te leggen krijgen cliënten snel de meest passende hulp, gericht op het als volwaardig burger meedoen in de maatschappij en op een leven in balans.

Download de Flyer van   'Samenwerken in de Centrale Voordeur'

Deel deze pagina op