Specialisaties

Op deze pagina hebben we enkele voorbeelden van specialisaties bij de stichtingen van Koraal voor u op een rijtje gezet.
Regie Op Locatie
Regie Op Locatie
Regie Op Locatie (ROL) is een methodiek waarbij cliënten, verwanten en medewerkers met elkaar werken aan een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een gezonde organisatie. Dit doen ze vanuit hun eigen kracht en vanuit gedeelde medezeggenschap. Dit betekent niet alleen meedenken en meepraten, maar ook meebeslissen over de dingen die cliënten en medewerkers belangrijk vinden in hun leven en werk.
Lees meer

Regie Op Locatie raakt de hele organisatie, van hoog tot laag. Voor de ondersteunende afdelingen betekent dit dat ze woongroepen zo goed mogelijk ondersteunen bij het vinden van ‘eigen oplossingen’, zodat deze zo weinig mogelijk hinder ervaren van zaken die de uitvoering van hun primaire taak in de weg staan.

Daarnaast is er een voortdurende dialoog met de betrokken medezeggenschapsorganen. Zo wordt de invoering van de ROL-methodiek gebruikt voor het opnieuw vormgeven van ‘meedenken, meepraten en meebeslissen’. St. Anna, Maasveld en Op de Bies zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe manier van werken voordelen oplevert voor cliënten, verwanten én medewerkers. Meer invloed, regie en eigenaarschap zal een positieve invloed hebben op zowel de cliënt- als medewerkerstevredenheid.

Wilt u meer weten over Regie Op Locatie? Neem rechtstreeks contact op met St. Anna, Maasveld of Op de Bies of lees eens een van de onderstaande artikelen:

Nieuwsbrief Samen Beslissen met Regie Op Locatie - maart 2017
ROL-artikel januari 2017 - Slimmer werken leidt tot mooie opbrengsten
 ROL-artikel november 2016 - Pilot Holdaal Maasveld
 ROL-artikel augustus 2016 - Regie Op Locatie
 ROL-artikel maart 2016 - Introductie

Equitherapie
Equitherapie
Naast reguliere therapieën als speltherapie, video-training, therapie met honden en bewegingsagogie is bij Koraal een uniek project ontwikkeld: equitherapie. Door het contact met het paard en door samen te bewegen, worden goede therapeutische effecten bereikt.
Lees meer

Met z’n specifieke sociale leer- en bewegingsmogelijkheden werkt het paard mee als ‘co-therapeut’ om mensen met psychische en/of lichamelijke problemen systematisch te helpen of ze in hun ontwikkeling te bevorderen. Verschillende jongeren hebben de therapie inmiddels succesvol afgerond. Youri en Annalena zijn twee van hen.

Youri wilde in eerste instantie leren z’n boosheid te beheersen. Dit doel bleek voor Youri toch een te grote stap. Hij zegt er zelf het volgende over: “We hebben daarom voor een kleiner doel gekozen: leren ontspannen. Dankzij Rakker kan ik me nu veel beter ontspannen, equitherapie geeft mij rust.” Annalena wilde leren om vertrouwen te krijgen in zichzelf én in andere mensen. “Ik durfde de grote Fries Yinte eerst niet eens vast te houden, ik vond haar zo groot! Nu help ik mee met optuigen, zit achterstevoren op het paard en durf zelfs in galop.” Het vertrouwen van Annalena groeit stapsgewijs gedurende het samenwerken met het paard en de therapeut.

Het project kon worden gerealiseerd dankzij de financiële steun van DVB Foundation, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Stichting Fonds Welzijnswerk, Ateron, Janivo Stichting, Stichting JONG en Steunfonds LVB. Super bedankt voor jullie bijdrage! Vragen? Stuur een mail naar projectleider Toijen@koraalgroep.nl

Polikliniek Seksuologie
Polikliniek Seksuologie
Intimiteit en seksualiteit spelen een belangrijke rol in het leven. De seksuele ontwikkeling, het hebben van relaties en de beleving van seks is echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms zijn er problemen en is er hulp nodig.
Lees meer

De Polikliniek Seksuologie is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en hun ouders of verzorgers die vragen en/of problemen hebben op het gebied van seksualiteit.

Wilt u meer weten over de Polikliniek Seksuologie? Neem rechtstreeks contact op met De Hondsberg of De La Salle.

Omgangshuis
Omgangshuis
Maar al te vaak dreigen kinderen bij een echtscheiding extra de dupe te worden. Bijvoorbeeld als de ene ouder van mening is dat de andere het kind of de kinderen niet meer mag zien.
Lees meer

Voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar die samen niet tot een goede omgangsregeling kunnen komen, heeft Koraal het Omgangshuis. Ouders en hun kinderen kunnen langs verschillende wegen worden doorverwezen. Daarnaast kunnen ook ouders vrijwillig hulp vragen. Voorwaarde is wel dat beide ouders onze begeleiding willen. En tot slot kunnen gescheiden gezinnen ook via hulpverlenende instanties bij het Omgangshuis terecht komen.

Het doel van het omgangshuis is dat gescheiden ouders én hun kind of kinderen uiteindelijk zelfstandig de omgangsregeling uitvoeren. Koraal begeleidt het gezin gedurende een half jaar en daarbij is bewust gekozen voor een neutrale plek. Dus niet bij een van de ouders thuis.

Wilt u meer weten over het Omgangshuis? Neem dan rechtstreeks contact op met Maashorst.

Skillslab
Skillslab
Een skillslab is een ruimte waarin alle benodigdheden aanwezig zijn om op een interactieve en praktische manier verpleegkundigen en verzorgenden te scholen of bij te scholen in hun verpleegtechnische vaardigheden.
Lees meer

Koraal locatie Maasveld is als eerste zorginstelling binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland gestart met een skillslab. Voordat Maasveld het skillslab opende, liepen de interne verpleegkundige leerlingen hun externe stage in een ziekenhuis. Veel leerlingen kwamen terug naar Maasveld met een gevoel van ongenoegen. Ze leerden wel hoe ze moesten injecteren, maar niet hoe ze dat moesten doen bij een cliënt binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg die bijvoorbeeld zeer angstig is.

Met het skillslab heeft Maasveld twee belangrijke doelstellingen voor ogen: het bevorderen van de klantgerichtheid én van de deskundigheid van de medewerkers. Hierdoor kunnen cliënten beter, efficiënter en bovenal veiliger behandeld worden. Voorheen werden de verpleegtechnische vaardigheden voornamelijk getraind op de vaardigheid zelf. Er werd niet specifiek naar de wens van de cliënt gekeken en/of naar zijn of haar situatie. Er werd onvoldoende getraind in de houdingsaspecten, die niet los van de vaardigheid kunnen staan.

Wilt u meer weten over het Skillslab? Neem dan rechtstreeks contact op met Maasveld.

 
1 2 3
Deel deze pagina op