Specialisaties

Op deze pagina hebben we enkele voorbeelden van specialisaties bij de stichtingen van Koraal voor u op een rijtje gezet.
Polikliniek
Polikliniek
De polikliniek van Gastenhof richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd tot 21 jaar waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problemen.
Lees meer

Daarnaast kunnen ouders, verzorgers en verwijzende instanties bij de polikliniek terecht.

Het zorg- en ondersteuningsaanbod bestaat uit multidisciplinaire diagnostiek, observatie, advisering, behandeling, voorlichting en consultatie in situaties waar, na een reeks van ambulante en/of klinische interventies, de opvoeding en/of hulpverlening zijn vastgelopen. In overleg met ouders en regionale hulpverlening vindt er een vertaling plaats naar de situatie van elke individuele cliënt.

Wilt u meer weten over de polikliniek van Gastenhof? Bekijk dan eens deze brochure of neem dan rechtstreeks contact op met Gastenhof.

Emerging Body Language
Emerging Body Language
Emerging Body Language (EBL) is een relationele behandeling gebaseerd op de natuurlijke beweging van cliënt en behandelaar. De behandelvorm - die bij Koraal locatie De La Salle wordt ingezet - is bij uitstek geschikt voor problemen op het gebied van hechting, contact en communicatie.
Lees meer

Voor sommige jongeren lijken woorden of taal geen invloed te hebben op hun gedrag of op het contact met de ander. Ze praten wel en horen ook, maar instructies zijn gemakkelijk weer vergeten. EBL gebruikt lichaamstaal als instrument om jongeren te helpen zichzelf, de ander en hun omgeving beter te begrijpen.

EBL is geschikt voor elke doelgroep waar behandeling door middel van taal en/of woorden niet het gewenste resultaat oplevert. LVB jongeren, jongeren met autisme en jongeren die problemen hebben met hechting of communicatie kunnen geholpen worden om prettig contact met de ander en hun omgeving te maken.

Wilt u meer weten over Emerging Body Language? Bekijk dan eens deze brochure of neem rechtstreeks contact op met De La Salle.

Beroepsinteressetest
Beroepsinteressetest
De SIWIT (Sterk In Werk Interesse Test) is een beroepsinteressetest die interesses koppelt aan de persoonlijke mogelijkheden.
Lees meer

De SIWIT (Sterk In Werk Interesse Test) is een beroepsinteressetest die interesses koppelt aan de persoonlijke mogelijkheden. De test is ontwikkeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die het moeilijk vinden voor zichzelf te ontdekken waar ze goed in zijn, waar hun interesses liggen en wat ze leuk vinden. SIWIT kan de ondersteuning bieden om daar achter te komen.

Wilt u meer weten over de SIWIT? Neem dan rechtstreeks contact op met Sterk in Werk.

Downpoli
Downpoli
Het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft een Downpoli; een polikliniek voor volwassenen met Downsyndroom. Een arts van Koraal werkt als hoofdbehandelaar op de Downpoli en ondersteunt de specialisten van het ziekenhuis bij de specifieke vragen van patiënten met Down.
Lees meer

Mensen met Down die bij een instelling van Koraal wonen, hebben geregeld een consult bij hun eigen arts verstandelijk gehandicapten. Dat geldt niet voor mensen die thuis wonen of in kleinere voorzieningen. Die krijgen - als ze een jaar of twintig worden en niet meer bij de kinderarts komen - vaak niet de medische zorg die ze nodig hebben. De Downpoli voorziet in die behoefte.

Aan de poli zijn artsen verbonden die gespecialiseerd zijn in afwijkingen die veel voorkomen bij mensen met Down. Denk aan gehoorproblemen, oogafwijkingen en ontstekingen; afwijkingen die worden veroorzaakt door de chromosoomafwijking. Zo zie je bijvoorbeeld dat een oog steeds spitser wordt en iemand daardoor slechter kan zien. Of dat de lens veel sneller troebel wordt. Mensen met Down melden die problemen vaak niet of kunnen ze niet goed uiten. Er is dus alle reden om ze regelmatig te screenen en op die manier, preventief, erger te voorkomen.

Klik hier voor meer informatie over de Downpoli...

KEC Onderwijs
KEC Onderwijs
KEC Onderwijs is binnen Koraal dé expert op het gebied van onderwijsondersteuning.
Lees meer

We begeleiden leerlingen met een gedragsmatige onderwijsbelemmering en ondersteunen leerkrachten en onderwijsteams, zowel in het regulier als speciaal onderwijs. Onze begeleiding bestaat onder andere uit praktische interventies, consultaties, scholing en diagnostische onderzoeken. Hierbij werken we vraaggericht.

Deel deze pagina op