Programma symposium 29 maart 2018

09.00 uur    Inloop
Ontvangst en registratie

09.30 uur    Start van het programma
Met een introductie door dagvoorzitter Simone van Trier en welkom door Ingrid Widdershoven | Lid Raad van Bestuur Koraal

09.50 uur    Dr. Xavier Moonen
Hoogleraar Licht Verstandelijke Beperking aan de Universiteit van Amsterdam / Beleidsadviseur Koraal.
Hij zal u meenemen in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking en hun afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe kunnen wij als samenleving deze doelgroep beter (h)erkennen, begrijpen en ondersteunen?

10.20 uur    Gesprek o.l.v Simone van Trier met:
Bart Hölscher | documentairemaker
Dick de Koning | regiodirecteur Koraal regio Noord- en Midden Limburg / initiatiefnemer documentaire |
Jacques, Maurice, Jessica en Noam | hoofdrolspelers

Jacques, Maurice, Jessica en Noam zijn vier cliënten van Koraal. Zij wonen op de locatie St. Anna die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking die veelal complexe zorgvragen hebben. Jacques, Maurice, Jessica en Noam zijn vier heel verschillende mensen met hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, maar met één gemeenschappelijke wens: zij willen graag werk dat bij hun past. Documentairemaker Bart Hölscher volgde ze gedurende een paar maanden en ging met ze in gesprek over hun wensen en dromen. Het werden vier indringende portretten. 

Aan het eind van het Symposium ontvangt u de documentaire op een USB-stick. Een primeur! Pas na het Koraal Symposium zal de documentaire voor het grote publiek te zien zijn.

10.45 uur    Korte pitch van de vier workshops 
 

 • Workshop 1    Werk als katalysator | Thijs Eradus | Directeur/eigenaar Springplank

  Thijs Eradus is directeur/eigenaar van Springplank een jonge organisatie die zich richt op het naar werk begeleiden van mensen zonder woning of die deze dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Meer dan 65% van de Springplank ‘kandidaten’ stroomt duurzaam uit de uitkering naar een betaalde baan. 

  In de workshop gaat u in gesprek over het onderwerp Werk als katalysator. Thijs Eradus neemt u mee in de visie van Springplank. Werk is de katalysator voor iedere mens. Het geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijkheid om te voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen in de maatschappij. Het neemt vele (hulp)vragen weg. Springplank gaat uit van “work first” in plaats van “care first”. Interessante vraag kan dan zijn: hoe zorgen wij ervoor dat iedereen werk krijgt en het liefst passend werk? Wat hebben we daarvoor nodig en hoe pakken we dat samen aan? 
   
 • Workshop 2    Werken loont; Loont werken?  | Anja Beelen en Corine van Bragt | Managers Arbeid Sterk in Werk 

  Sterk in Werk is binnen Koraal de specialist op het terrein van arbeidstoeleiding en jobcoaching van jongeren en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis en gedragsproblemen. Vanuit het motto Thuis zitten is geen optie zoekt Sterk in Werk voor deze jongeren naar een passende werkplek, opleiding of dagbesteding. 

  Anja Beelen en Corine van Bragt zijn managers arbeid bij Sterk in Werk. Zij willen in hun workshop een aantal vragen met u verkennen. Veel jongeren uit de doelgroep zijn zogenoemde bankzitters. Hoe krijgen we ze als samenleving zover dat zij van die bank afkomen en meedoen in het arbeidsproces. Loont werk voldoende? Maar ook.. hoe gaan we om met arbeidsrechten en –plichten? Zijn die voor iedereen dezelfde? Hoe kijkt een overheid daarnaar? En als je kijkt naar inclusie. Is dat alleen maar meedoen of toch veel meer? We zijn benieuwd naar uw ideeën daarover. 
   
 • Workshop 3    'Sporten is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen' / Karin van Grinsven / Projectleider maatschappelijke participatie Let’s Move / Teamleider vrijetijdsbesteding De La Salle 

  In het orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum De La Salle in Boxtel verblijven jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Ze wonen er en gaan er naar school. Karin van Grinsven is  verantwoordelijk voor de vrijetijdsbesteding. Inmiddels nemen zo'n 80 jongeren deel aan sportactiviteiten bij 'gewone' verenigingen in Boxtel. Dat is een voorbeeld van hoe participatie ingevuld kan worden. Dit project staat niet op zichzelf: het is onderdeel van een brede ontwikkeling waarbij oude denkwijzen sneuvelen en de gemeente en verenigingen partner zijn geworden van De La Salle. 

  In de workshop verkennen we wat nodig is om jongeren met een beperking echt mee te laten doen in de samenleving. Bijvoorbeeld door te sporten bij een ‘gewone’ vereniging. Wat levert het op en voor wie? Is het voor verenigingen niet teveel gedoe? Wat kost het een gemeente? Wat winnen we er mee? En hoe laten wij oude denkwijzen sneuvelen? Een workshop omdenken! 
   
 • Workshop 4    Cliënt Centraal of €liënt €entraal?  | Frank Knols | Manager PSW Werk  

  PSW Werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van een baan. Zij ondersteunen hier ook werkgevers en verwijzers bij. PSW probeert zich hierbij niet te laten leiden door etiketjes en geijkte geldstromen, maar kijkt naar de ondersteuningsvraag en zoekt dan de beste oplossing.

  Frank Knols is manager PSW Werk. In de workshop daagt hij u uit buiten de hokjes te kijken en te denken. Hoe laat je alle wet- en regelgeving los en kijk je echt naar de ondersteuningsvraag van een cliënt. Hoe kijk je naar een ondersteuningsvraag los van doelgroepen en financieringsstromen. Durven we buiten de lijntjes te kleuren in het belang van de cliënt of gaat het uiteindelijk toch weer om de €? Prikkelend. 

10.55 uur    Koffiepauze

11.15 uur    Workshop ronde 1

11.45 uur    Workshop ronde 2

12.15 uur    Lunch met gelegenheid tot netwerken

13.00 uur    Workshop ronde 3

13.30 uur    Workshop ronde 4

14.00 uur    Interactieve terugkoppeling met de workshopleiders
o.l.v. Simone van Trier | Slotconclusies door Ingrid Widdershoven |
en een muzikale afsluiting

14.30 uur    Einde symposium


Deelname
Wil jij deelnemen aan ons symposium Ik doe mee, hij doet mee, wij doen mee …. En jij? op donderdag 29 maart 2018? Dat kan! Deelname is kosteloos, dus registreer je snel en gemakkelijk HIER!

Contact
Willems projectmanagement
anke@willemsprojectmanagement.nl
+31 (0)6 43 03 91 98

Deel deze pagina op