Taal voor allemaal

Taal voor allemaal Koraal
Nederland heeft in 2016 het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte geldig verklaard. Het VN-Verdrag gaat uit van inclusie, waar het voorheen nog draaide om integratie. Een wezenlijke verandering die niet alleen invloed heeft op de ondersteuning en behandeling zelf, maar ook verandering vereist van onze maatschappij.

Koraal vervult hierin een voortrekkersrol. Ons lectoraat Inclusie van mensen met een licht verstandelijke beperking aan de Zuyd Hogeschool, is daarvan een voorbeeld. Samen met lector en hoogleraar Xavier Moonen ontwikkelt Koraal het programma Taal voor allemaal: maak taal zo dat zij aansluit bij het taalbegrip van mensen die laaggeletterd zijn.  Wij doen dat binnen Koraal en ondersteunen daarnaast overheden om ook hun taal begrijpelijk te maken. Daarmee geven we heel concreet invulling aan het VN Verdrag! 

De Gemeente Maastricht is een van de overheden die Taal voor allemaal heeft omarmd.  De gemeente gaat aan de slag met begrijpelijke taal, daarbij ondersteund door Taal voor allemaal-experts van Koraal.  

Meer lezen over het lectoraat? Klik hier.

Deel deze pagina op