Yip!

Yip! dat staat voor Your Inner Power, is een landelijk behandelprogramma voor jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen prostitutie.

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn steeds vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting. Hun beperking vraagt om een specifieke benadering waardoor het risico bestaat dat zij binnen het reguliere zorgaanbod niet de juiste hulp krijgen en steeds verder in een neerwaartse spiraal terecht komen. Koraal en het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)prostitutie van Lumens hebben hun expertise op dit gebied gebundeld in Yip!. Samen bieden zij snelle en deskundige hulp aan  slachtoffers van seksuele uitbuiting met een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische problematiek. Inmiddels vinden op twee locaties in het land opvang van slachtoffers en behandeling plaats. Het gaat hierbij alsnog om meisjes en jonge vrouwen. Wij bekijken of we op termijn ook een groep voor mannelijke slachtoffers zullen openen.

Veilige omgeving
Het behandelprogramma Yip! werkt vanuit een veilige omgeving met een specialistisch kernteam dat op basis van observatie, analyse en beschikbare cliëntgegevens behandeldoelen stelt en bewaakt. Om optimaal maatwerk te bieden, schakelen we waar nodig, aanvullende expertise in. Denk daarbij aan een psychiater, gedragswetenschapper, systeemtherapeut, vaktherapeuten of een van onze gespecialiseerde programma’s zoals Equipe Mont Ventoux of de Viervoetertherapie. Speerpunten in het programma zijn voorlichting, preventie, behandeling en nazorg.

Enkele facts van het behandelprogramma, Yip! is:

 • een landelijk programma.
 • een gespecialiseerd en passend aanbod voor (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel/loverboys.
 • speciaal ontwikkeld voor slachtoffers bij wie sprake is van een LVB problematiek.
 • een nieuwe en unieke aanvulling op het huidige zorgaanbod in Nederland.
 • een deskundige aanpak door een ervaren en multidisciplinair team.
 • veiligheid en zorgvuldigheid voor slachtoffers.
 • inmiddels actief op twee locaties in Nederland.


Hoe werkt Yip!
Het behandelprogramma YIP werkt vanuit een specialistisch kernteam dat op basis van observatie, analyse en beschikbare cliëntgegevens behandeldoelen stelt en bewaakt. Om optimaal maatwerk te bieden schakelen we, waar nodig, aanvullende expertise in. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een psychiater, gedragswetenschapper, systeemtherapeut, vaktherapeuten of een van onze gespecialiseerde programma’s zoals Equipe Mont Ventoux of de Viervoetertherapie.

Voor wie werkt Yip?
Yip! biedt zijn specifieke zorg landelijk aan ten behoeve van jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting zoals gedwongen prostitutie, en eer gerelateerd geweld. Op dit moment hebben we op twee locaties klinische groepen voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 27 jaar.

Wat biedt Yip?
Naast behandeling biedt Yip! onderwijs en (begeleiding naar) werk. Een uniek integraal aanbod dat ons in staat stelt de jongeren altijd die ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Met als doel: weer zelf de regie te krijgen en te houden over hun eigen leven. 

Innovatief
Binnen het behandelprogramma YIP werken we continue aan onderzoek en innovatie. Wij doen dit samen met aan Koraal verbonden professoren, het Expertisecentrum Koraal en Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie.

Het aanbod van Yip! in één oogopslag:

 • Het programma is toegespitst op (vermoedelijke) slachtoffers van seksuele uitbuiting. Specifiek op jongeren met LVB/VB en een eventueel aanwezige psychiatrische problematiek.
 • Een eerste doel én belangrijk onderdeel van ons programma is preventie. Wij willen opname voorkomen.
 • We kunnen snel plaatsen: indien nodig binnen 24 uur. Het behandelprogramma start binnen 5 werkdagen.
 • Bij Yip! staan zorgvuldigheid en veiligheid voorop. We hanteren een op de doelgroep gerichte risicotaxatie en zijn bouwtechnisch én professioneel up to date.
 • Wij werken samen aan normalisatie: het hervatten van ‘leven en werken’.
 • Wij maken jonge mensen weerbaar zodat ze weer volop aan de samenleving kunnen en durven deelnemen.
 • Yip! kent een uniek integraal aanbod. Behandeling, dagbesteding, onderwijs en leerwerktrajecten. Dit alles poliklinisch, ambulant en residentieel. Waar nodig werken we samen met zorgpartners.
 • We willen niemand uit het oog verliezen. Nazorg is essentieel om jongeren ook structureel ‘mee te laten doen’.
 • Verwijzingen kunnen komen vanuit het hele land. Iedere regio, iedere gemeente, iedere zorgaanbieder en iedere zorgvrager kan een beroep doen op YIP.
   

Contact met Yip!
Via mail infoyip@koraalgroep.nl

Daarnaast zijn wij zowel vast als mobiel op twee nummers te bereiken:

Vast:           088 - 50 57 403
Mobiel:        088 - 50 57 404

Vast:           088 - 50 57 401
Mobiel:       088 - 50 57 402
 


Downloads
 Brochure Yip!
 Flyer voor professionals en verwijzers
 Flyer voor slachtoffers
 


Yip! Een samenwerking van Koraal & Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie

Deel deze pagina op