Kennis & Expertise

Koraal Groep Kennis en Expertise
Koraal Groep heeft ontzettend veel kennis en expertise in huis op het gebied van jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. De vraag van de cliënt of leerling is daarbij altijd leidend. We stimuleren innovatief beleid binnen onze stichtingen en scholen, uiteraard ook op basis van vragen vanuit de markt.

Onze kennis en expertise houden we actueel door te participeren in wetenschappelijk onderzoek en samen te werken met wetenschappers en collega-instellingen. Nieuwe ontwikkelingen bekijken we met veel interesse. Daarnaast is er veel onderzoeksexpertise aanwezig binnen Koraal Groep en vanuit die expertise nemen we deel aan praktijkrelevant onderzoek.

Koraal Groep blijft voortdurend in ontwikkeling. We vinden het opdoen van nieuwe kennis van essentieel belang, omdat we onze specialistische kennis zo verder kunnen ontwikkelen en optimaal kunnen inzetten. Zo kunt u blijven rekenen op de beste zorg, de beste ondersteuning en het beste onderwijs!

Deel deze pagina op