Wat houdt CL!CT in?

Het gevoel hebben ‘erbij te horen en ertoe te doen’ is essentieel voor onze participatie in de samenleving. Binnen de werkstichtingen van Koraal Groep zien we een sterk groeiende groep cliënten met een verstandelijke beperking die dit doel nastreeft, maar dit niet kan bereiken met behulp van reguliere ondersteuning. Daarom heeft Koraal Groep de handschoen opgepakt.
Logo CL!CT Koraal Groep

Met behulp van een innovatief assortiment aan ondersteunende middelen proberen we cliënten te begeleiden naar een volwaardige deelname aan onze samenleving. De cliënt zelf en de omgeving waarin hij of zij leeft is daarbij het vertrekpunt. Het innovatieve ondersteuningsaanbod noemen we CL!CT, een samenvoeging van de woorden cliënt en ICT. Het doel van CL!CT is om de zelfredzaamheid en de normalisatie van elke individuele cliënt te bevorderen.
 
Omdat de wensen en doelen van onze cliënten nogal verschillen, kan CL!CT uiteenlopende vormen aannemen. Denk aan een webcamverbinding, die het mogelijk maakt dat de ouders van een kind dat bij onze stichting Maashorst verblijft, elke avond een verhaaltje kunnen voorlezen aan hun zoon of dochter. Of de inzet van een smartphone waarmee een jongere van Gastenhof zicht kan houden op zijn afspraken. En wat te denken van een tablet waarop het persoonlijk plan van een cliënt wordt weergegeven via foto’s en pictogrammen?

Koraal Groep ondersteunt digitaal

Koraal Groep ondersteunt haar cliënten bij nagenoeg alle aspecten van het dagelijkse leven. Hierbij proberen we de natuurlijke omgeving toegankelijk en overzichtelijk te maken. De nadruk ligt hierbij meer op veiligheid, begeleiden en leren, en minder op behandelen. We kijken naar de ontwikkeling van cliënten en hun perspectief voor de toekomst. Koraal Groep biedt met CL!CT ondersteuning die ook op lange termijn van waarde is en bijdraagt aan een grotere zelfredzaamheid van cliënten. CL!CT is niet alleen waardevol, maar ook waardevast.
 
Wilt u weten hoe alle stichtingen van Koraal Groep de uitdaging zijn aangegaan en hoe ze de theorie achter CL!CT hebben vertaald in sprekende praktijkvoorbeelden? Blader dan door deze brochure en lees hun inspirerende verhalen!
 

Deel deze pagina op