Specialisaties

Op deze pagina hebben we enkele voorbeelden van specialisaties bij de stichtingen van Koraal Groep voor u op een rijtje gezet.
Regie Op Locatie - St. Anna, Maasveld en Op de Bies
Regie Op Locatie - St. Anna, Maasveld en Op de Bies
Regie Op Locatie (ROL) is een methodiek waarbij cliënten, verwanten en medewerkers met elkaar werken aan een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een gezonde organisatie. Dit doen ze vanuit hun eigen kracht en vanuit gedeelde medezeggenschap. Dit betekent niet alleen meedenken en meepraten, maar ook meebeslissen over de dingen die cliënten en medewerkers belangrijk vinden in hun leven en werk.
Lees meer

Regie Op Locatie raakt de hele organisatie, van hoog tot laag. Voor de ondersteunende afdelingen betekent dit dat ze woongroepen zo goed mogelijk ondersteunen bij het vinden van ‘eigen oplossingen’, zodat deze zo weinig mogelijk hinder ervaren van zaken die de uitvoering van hun primaire taak in de weg staan.

Daarnaast is er een voortdurende dialoog met de betrokken medezeggenschapsorganen. Zo wordt de invoering van de ROL-methodiek gebruikt voor het opnieuw vormgeven van ‘meedenken, meepraten en meebeslissen’. St. Anna, Maasveld en Op de Bies zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe manier van werken voordelen oplevert voor cliënten, verwanten én medewerkers. Meer invloed, regie en eigenaarschap zal een positieve invloed hebben op zowel de cliënt- als medewerkerstevredenheid.

Wilt u meer weten over Regie Op Locatie? Neem rechtstreeks contact op met St. Anna, Maasveld of Op de Bies of lees eens een van de onderstaande artikelen:

Nieuwsbrief Samen Beslissen met Regie Op Locatie - maart 2017
ROL-artikel januari 2017 - Slimmer werken leidt tot mooie opbrengsten
 ROL-artikel november 2016 - Pilot Holdaal Maasveld
 ROL-artikel augustus 2016 - Regie Op Locatie
 ROL-artikel maart 2016 - Introductie

Equitherapie
Equitherapie
Naast reguliere therapieën als speltherapie, video-training, therapie met honden en bewegingsagogie is bij Gastenhof nu een uniek project ontwikkeld: equitherapie. Hierbij gaat het om therapeutische effecten te bereiken door contact en bewegen met het paard doelmatig te gebruiken.
Lees meer

Met z’n specifieke sociale leer- en bewegingsmogelijkheden werkt het paard mee als ‘co-therapeut’ om mensen met psychische en/of lichamelijke problemen systematisch te helpen of ze in hun ontwikkeling te bevorderen. Het project is in april gestart in samenwerking met drie equitherapeuten van Gastenhof: Roy Zinzen-Boves, Audrey Walter en Karin Scheres. Zeven jeugdigen hebben de therapie inmiddels succesvol afgerond.

Youri wilde in eerste instantie leren z’n boosheid te beheersen. Dit doel bleek voor Youri toch een te grote stap. “We hebben daarom voor een kleiner doel gekozen: leren ontspannen. Dankzij Rakker kan ik me nu veel beter ontspannen, equitherapie geeft mij rust.” Annalena wilde leren om vertrouwen te krijgen in zichzelf én in andere mensen. “Ik durfde de grote Fries Yinte eerst niet eens vast te houden, ik vond haar zo groot! Nu help ik mee met optuigen, zit achterstevoren op het paard en durf zelfs in galop.” Het vertrouwen van Annalena groeit stapsgewijs gedurende het samenwerken met het paard en de therapeut.

Het project kon worden gerealiseerd dankzij de financiële steun van DVB Foundation, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Stichting Fonds Welzijnswerk, Ateron, Janivo Stichting, Stichting JONG en Steunfonds LVB. Super bedankt voor jullie bijdrage! Vragen? Stuur een mail naar projectleider Toijen@gastenhof.koraalgroep.nl

Polikliniek Seksuologie - De Hondsberg & De La Salle
Polikliniek Seksuologie - De Hondsberg & De La Salle
Intimiteit en seksualiteit spelen een belangrijke rol in het leven. De seksuele ontwikkeling, het hebben van relaties en de beleving van seks is echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms zijn er problemen en is er hulp nodig.
Lees meer

De Polikliniek Seksuologie - een initiatief van Koraal Groep-stichtingen De Hondsberg en De La Salle - is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en hun ouders of verzorgers die vragen en/of problemen hebben op het gebied van seksualiteit.

Wilt u meer weten over de Polikliniek Seksuologie? Bekijk dan eens deze brochure of neem rechtstreeks contact op met De Hondsberg of De La Salle.

Omgangshuis - Maashorst
Omgangshuis - Maashorst
Maar al te vaak dreigen kinderen bij een echtscheiding extra de dupe te worden. Bijvoorbeeld als de ene ouder van mening is dat de andere het kind of de kinderen niet meer mag zien.
Lees meer

Voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar die samen niet tot een goede omgangsregeling kunnen komen, heeft Maashorst het Omgangshuis. Ouders en hun kinderen kunnen langs verschillende wegen worden doorverwezen. Daarnaast kunnen ook ouders vrijwillig hulp vragen. Voorwaarde is wel dat beide ouders onze begeleiding willen. En tot slot kunnen gescheiden gezinnen ook via hulpverlenende instanties bij Maashorst terecht komen.

Het doel van het omgangshuis is dat gescheiden ouders én hun kind of kinderen uiteindelijk zelfstandig de omgangsregeling uitvoeren. Maashorst begeleidt het gezin gedurende een half jaar en daarbij is bewust gekozen voor een neutrale plek. Dus niet bij een van de ouders thuis.

Wilt u meer weten over het Omgangshuis van Maashorst? Bekijk dan deze brochure of neem dan rechtstreeks contact op met Maashorst.

Skillslab - Maasveld
Skillslab - Maasveld
Een skillslab is een ruimte waarin alle benodigdheden aanwezig zijn om op een interactieve en praktische manier verpleegkundigen en verzorgenden te scholen of bij te scholen in hun verpleegtechnische vaardigheden.
Lees meer

Maasveld is als eerste zorginstelling binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland gestart met een skillslab. Voordat Maasveld het skillslab opende, liepen de interne verpleegkundige leerlingen hun externe stage in een ziekenhuis. Veel leerlingen kwamen terug naar Maasveld met een gevoel van ongenoegen. Ze leerden wel hoe ze moesten injecteren, maar niet hoe ze dat moesten doen bij een cliënt binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg die bijvoorbeeld zeer angstig is.

Met het skillslab heeft Maasveld twee belangrijke doelstellingen voor ogen: het bevorderen van de klantgerichtheid én van de deskundigheid van de medewerkers. Hierdoor kunnen cliënten beter, efficiënter en bovenal veiliger behandeld worden. Voorheen werden de verpleegtechnische vaardigheden voornamelijk getraind op de vaardigheid zelf. Er werd niet specifiek naar de wens van de cliënt gekeken en/of naar zijn of haar situatie. Er werd onvoldoende getraind in de houdingsaspecten, die niet los van de vaardigheid kunnen staan.

Wilt u meer weten over het Skillslab? Neem dan rechtstreeks contact op met Maasveld.

Polikliniek Gastenhof
Polikliniek Gastenhof
De polikliniek van Gastenhof richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd tot 21 jaar waarbij er sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problemen.
Lees meer

Daarnaast kunnen ouders, verzorgers en verwijzende instanties bij de polikliniek terecht.

Het zorg- en ondersteuningsaanbod bestaat uit multidisciplinaire diagnostiek, observatie, advisering, behandeling, voorlichting en consultatie in situaties waar, na een reeks van ambulante en/of klinische interventies, de opvoeding en/of hulpverlening zijn vastgelopen. In overleg met ouders en regionale hulpverlening vindt er een vertaling plaats naar de situatie van elke individuele cliënt.

Wilt u meer weten over de polikliniek van Gastenhof? Bekijk dan eens deze brochure of neem dan rechtstreeks contact op met Gastenhof.

MFCG - Koraal Groep & Dichterbij
MFCG - Koraal Groep & Dichterbij
Het MFCG is een samenwerkingsverband tussen Dichterbij en Koraal Groep. Het richt zich op onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen die een verstandelijke beperking hebben én onbegrepen gedrag vertonen.
Lees meer

Daarnaast is het MFCG er voor medewerkers die met deze doelgroep werken. Nagenoeg alle VG-organisaties in Limburg hebben zich inmiddels aangesloten.

MFCG staat voor MultiFunctioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische- of Gedragsproblemen. Het MFCG-team verenigt disciplines als psychiatrie, psychologie, orhopedagogiek en gedragskunde. Deelnemende organisaties kunnen hun vragen of problemen op een laagdrempelige manier voorleggen en hun voordeel doen van de kennis en expertise van het multidisciplinaire team.

Deelnemende organisaties:

Wilt u meer weten over het MFCG? Neem dan contact op via de onderstaande gegevens. Het telefoonnummer is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 8:00 tot 14:30 uur.
T 0475 – 57 99 55

Emerging Body Language - De La Salle
Emerging Body Language - De La Salle
Emerging Body Language (EBL) is een relationele behandeling gebaseerd op de natuurlijke beweging van cliënt en behandelaar. De behandelvorm - die bij De La Salle wordt ingezet - is bij uitstek geschikt voor problemen op het gebied van hechting, contact en communicatie.
Lees meer

Voor sommige jongeren lijken woorden of taal geen invloed te hebben op hun gedrag of op het contact met de ander. Ze praten wel en horen ook, maar instructies zijn gemakkelijk weer vergeten. EBL gebruikt lichaamstaal als instrument om jongeren te helpen zichzelf, de ander en hun omgeving beter te begrijpen.

EBL is geschikt voor elke doelgroep waar behandeling door middel van taal en/of woorden niet het gewenste resultaat oplevert. LVB jongeren, jongeren met autisme en jongeren die problemen hebben met hechting of communicatie kunnen geholpen worden om prettig contact met de ander en hun omgeving te maken.

Wilt u meer weten over Emerging Body Language? Bekijk dan eens deze brochure of neem rechtstreeks contact op met De La Salle.

Beroepsinteressetest - Sterk in Werk
Beroepsinteressetest - Sterk in Werk
De SIWIT (Sterk In Werk Interesse Test) is een beroepsinteressetest die interesses koppelt aan de persoonlijke mogelijkheden.
Lees meer

De test is ontwikkeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en daarom voor hen een prima hulpmiddel om tot een juiste beroepskeuze te komen.

Om met plezier te werken, is het belangrijk dat je een beroep kiest dat je leuk vindt. Wie met plezier naar zijn werk gaat, voelt zich gezonder, is gemotiveerder om het werk te blijven doen en presteert beter. Soms is het lastig om te vertellen wat je interesses precies zijn en dan kan de SIWIT ondersteuning bieden om daar achter te komen. 

De SIWIT is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die zich aan het (her)oriënteren zijn op hun loopbaan. De SIWIT geeft inzicht in beroepsinteresses. De beroepsinteresses die in de SIWIT worden onderzocht, tot en met assistentenniveau, zijn gebaseerd op de beroepsmogelijkheden van deze doelgroep.

Wilt u meer weten over de SIWIT? Neem dan rechtstreeks contact op met Sterk in Werk.

Downpoli - Maasveld
Downpoli - Maasveld
Het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft een Downpoli; een polikliniek voor volwassenen met Downsyndroom. AVG-arts Annemieke Wagemans van Maasveld werkt als hoofdbehandelaar op de Downpoli.
Lees meer

Mensen met Down die in een grote instelling zoals Maasveld wonen, hebben geregeld een consult bij een AVG-arts. Het probleem zit bij mensen die thuis wonen of in kleine voorzieningen. Die krijgen - als ze een jaar of twintig worden en niet meer bij de kinderarts komen - vaak niet de medische zorg die ze nodig hebben. De Downpoli voorziet in die behoefte.

Aan de poli zijn artsen verbonden die gespecialiseerd zijn in afwijkingen die veel voorkomen bij mensen met Down. Denk aan gehoorproblemen, oogafwijkingen en ontstekingen; afwijkingen die worden veroorzaakt door de chromosoomafwijking. Zo zie je bijvoorbeeld dat een oog steeds spitser wordt en iemand daardoor slechter kan zien. Of dat de lens veel sneller troebel wordt. Mensen met Down melden die problemen vaak niet of kunnen ze niet goed uiten. Er is dus alle reden om ze regelmatig te screenen en op die manier, preventief, erger te voorkomen.

Klik hier voor meer informatie over de Downpoli...

Deel deze pagina op