Belangrijk om ‘mijn’ regio goed te leren kennen

11-07-2017
Wim Swaak, regiodirecteur Maastricht, Heuvelland, Westelijke Mijnstreek
Maastricht, Heuvelland, Westelijke Mijnstreek. Van deze regio met verreweg de langste naam wordt Wim Swaak regiodirecteur. Net als bij de andere twee Limburgse Koraal-regio’s, zien we ook hier een krachtige vertegenwoordiging van zowel de jeugdzorg (Gastenhof/Urmond) als de verstandelijk gehandicaptenzorg (Maasveld). En evenals zijn collega’s Lone Linssen en Dick de Koning heeft Wim Swaak de opdracht onderwijs en arbeid te organiseren, zodat Koraal ook in deze meest zuidelijke regio het integrale aanbod creëert.

“Voordat ik daadwerkelijk als regiodirecteur aan de slag ga, vind ik het belangrijk om ‘mijn’ regio goed te leren kennen. Maasveld ken ik natuurlijk. Ik heb er heel wat jaren mogen werken. Onder meer als clustermanager en enige tijd als interim directeur. De collega’s van Gastenhof binnen de nieuwe regio, de locaties die straks samen met Maasveld het kloppend hart van de regio zullen vormen, kende ik nog niet zo goed. Mijn eerste stap was om samen met Lone Linssen – die voorheen in Urmond werkte – kennis te gaan maken, met de collega’s, met de jongeren die in Urmond wonen en met de locatie. Ik heb met een aantal betrokken mensen reeds mogen kennismaken. En ondanks alle drukte waarin we nu al zitten en die zeker ook nog op ons af zal komen, wil ik in gesprek blijven en goed benaderbaar zijn. Zowel voor medewerkers als voor de bewoners van Maasveld en de jongeren van Gastenhof.”

Samen met ketenpartners
“Omdat we in elke regio waar Koraal actief is een integraal aanbod willen bieden, is het een van mijn taken op zoek te gaan naar partners op het gebied van onderwijs en arbeid. Ook cliëntparticipatie is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Voor beide opdrachten geldt dat ik de samenwerking met de verschillende ketenpartners verder ga optimaliseren. Er zijn al mooie ontwikkelingen.Zo werkt Gastenhof intensief samen met Stichting Alterius. Zo’n 30 jongeren van Urmond volgen sinds twee jaar een onderwijsdagprogramma dat Gastenhof samen met Alterius heeft opgezet. Theorie en praktijk worden in het programma op maat gecombineerd aangeboden. Leerkrachten en behandelaren bundelen hun expertise, ervaringen en krachten en werken binnen het programma met elkaar samen. Een mooi voorbeeld dat wat mij betreft op verschillende gebieden navolging moet en zal vinden.”

Lees hier het volledige interview met Wim Swaak uit onze KleurRijk special 2.

Deel deze pagina op