Digital Health Center officieel van start

26-02-2018
Radboud Quik, bestuurder Koraal en Monique Kavelaars, bestuurder Pluryn ondertekenden op maandag 26 februari de statuten van het Digital Health Center. Doel van de samenwerking tussen beide zorgorganisaties is het opschalen van innovaties in de zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. Dit vanuit de ambitie om de zorg beter, gezonder en goedkoper te maken.

Het Digital Health Center wil cliënten in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg maximaal laten profiteren van technologische innovatie (eHealth). De nieuwe stichting brengt zorginstellingen, onderwijsinstellingen, cliënten, kennisinstituten, bedrijven en startups samen in een (inter)nationaal netwerk. Met als missie meer en sneller toepasbare innovaties op het gebied van zelfregie en zelfredzaamheid voor de cliënt in te voeren. Het Digital Health Center houdt zich bezig met het vergroten van marktkennis, productontwikkeling, testen en valideren van innovaties en dataverwerking.

Digital Health Center officieel van start

Impactvolle stappen zetten
De technologische vernieuwingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. Voor Pluryn en Koraal brengt dit grote kansen, maar ook uitdagingen met zich mee. Duidelijk is dat de innovatie-vraagstukken, die zich momenteel in deze organisaties voordoen, om een nieuwe aanpak vragen.

Individuele zorginstellingen blijken te klein om overzicht te houden over en toegang te creëren tot de verschillende innovaties. Door samen voldoende te investeren en inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de innovaties voor verschillende cliënten , kan het Digital Health Center hier impactvolle stappen in zetten. Ook vormt het Digital Health Center een partij van betekenis ten opzichte van leveranciers.

Het initiatief van Pluryn en Koraal mag zich inmiddels verheugen in de interesse van collega-zorginstellingen, zoals Philadelphia, ‘s Heeren Loo, Aveleijn, Zozijn en de Noaber Foundation.  

Meer informatie
Bezoek de website via www.digitalhealthcenter.nl

Deel deze pagina op