Een kijkje binnen de muren van Het Ginnekencollege.

14-08-2018
Het Ginnekencollege in Breda valt onder het speciaal onderwijs cluster 4 en verzorgt onderwijs aan jongeren binnen de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker.

In Het Ginnekencollege zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting Den Hey-Acker. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen). Koraal Media maakte een bijzondere reportage bij Het Ginnekencollege die je kunt bekijken door op de banner rechts te klikken. 

Door het bieden van zorg, opvoeding, onderwijs en behandeling, levert Het Ginnekencollege samen met de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) een bijdrage aan het verminderen van de kans op herhaling van delictgedrag en het vergroten van de kans op een aanvaardbaar functioneren in de maatschappij.

Voorwaarden om met succes te kunnen werken aan de aanpak van problemen zijn een zinvol dagprogramma en een veilig orthopedagogisch leefklimaat. De omgangsvormen zijn gebaseerd op respect en begrip voor (culturele)verschillen. Met het oog op de toekomst werken de jongeren aan het realiseren van een passende dagbesteding, inkomen, huisvesting en ondersteunende sociale contacten. Wat werkt bij de één, werkt niet bij een ander. Vandaar de keuze voor maatwerk

Deel deze pagina op