Koraal Consultatie Team: snelle en tijdelijke expertise op maat!

06-02-2018
Koraal Consultatie Team: snelle en tijdelijke expertise op maat!
Sinds 1 februari is het Koraal Consultatie Team (KCT) van start! Een team dat vanuit het Koraal Expertise Centrum, zowel binnen als buiten Koraal, ingezet kan worden voor snelle en tijdelijk expertise op maat bij complexe problematiek!

Waarom?
Soms is de problematiek van een cliënt of leerling met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking en/of bijkomende gedrags- en psychiatrische problematiek zo complex dat je behoefte hebt aan de kennis en ervaring van een specialist. Of je bent op zoek naar een goede second opinion. Een deskundige die jou vanuit zijn/haar eigen expertise kan helpen en adviseren. Het KCT biedt snel 'schaarse' gespecialiseerde kennis in diagnostiek, behandeling en ondersteuning van cliënten en leerlingen met een complexe problematiek.

Wat is het KCT?
Het KCT is een multidisciplinair kernteam dat onder meer bestaat uit een gespecialiseerde (KJ)-psychiater, een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist, een Systeemdeskundige en een Teamcoach. Waar nodig kunnen we, om de vraag optimaal te beantwoorden, aanvullende expertise op maat inschakelen vanuit een zogenoemde expertiseschil. Denk daarbij aan een verpleegkundig specialist, gespecialiseerde diagnostici, vaktherapeuten, medici en coaches.

Koraal Consultatie Team: snelle en tijdelijke expertise op maat!

In een nieuw (integraal) jasje
Het KCT maakt deel uit van het Expertise Centrum Koraal en biedt zijn dienstverlening zowel intern (binnen Koraal) als extern aan. Zorg- en onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de diensten van het KCT door een abonnement af te nemen.

De opzet en gedachtegoed van het KCT is niet nieuw. Koraal heeft bijvoorbeeld als initiatiefnemer van het Multi Functioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische- of Gedragsproblemen (MFCG) al een kleine 20 jaar ervaring met het inzetten van consultatie binnen en buiten Koraal.

PSW, Radar, Pergamijn en Daelzicht zijn netwerkpartners die vanaf 1 februari  tevens gebruik maken van het KCT. De komende maanden wordt er gewerkt om nog meer partners aan te laten sluiten, het KCT team verder vorm te geven met een focus op zowel VG, Jeugd, Onderwijs en Arbeid.

Meer weten?
Brochure Koraal Consultatie Team
Fact sheet KCT

Contact
U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van het KCT via telefoonnummer is 06 - 13 23 55 93.

U kunt het KCT ook bereiken via het e-mailadres kct@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op