Koraal en Fontys samen tegen seksuele uitbuiting LVB-jongere

10-07-2018
Koraal en Fontys samen tegen seksuele uitbuiting LVB-jongere
Koraal heeft samen met Bureau Jeugdzorg Limburg, Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie, gemeente Weert, William Schrikker Groep, de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad een uniek testmodel signaleringsinstrument ontwikkeld waarin zichtbaar kan worden gemaakt of LVB-jongeren risico lopen om in handen te vallen van loverboys/mensenhandelaren.

Het testmodel bevat 11 aandachtgebieden met bijbehorende risico-indicatoren. Minorstudenten Forensische Orthopedagogiek van de Fontys Hogeschool gaan dit testmodel mede beoordelen en duiken hiervoor in de binnen- en buitenlandse literatuur. LVB-jongeren lopen aanmerkelijk meer risico om ingezet te worden voor prostitutie en andere criminele activiteiten. Vroegsignalering biedt de mogelijkheid een gericht hulpverlenings- en interventie-programma te ontwikkelen.

Toetsing
De studenten toetsen het testmodel aan de literatuur in binnen en buitenland en aan vergelijkbare signaleringsinstrumenten. Zo heeft de Nationale Politie een signaleringslijst samengesteld die aangeeft hoe je een jongere kunt herkennen die al ten prooi is gevallen aan een loverboy/mensenhandelaar. Ook de gemeente Eindhoven heeft een signalenlijst Jeugdprostitutie ontwikkeld. Echter, dit zijn lijsten die mogelijk kunnen voorspellen of iemand inmiddels al slachtoffer is. Er is nog geen signaleringsinstrument dat een betrouwbare voorspelling kan geven of iemand risico loopt om slachtoffer te worden.

Slachtoffers en professionals
Het testmodel wordt ook voorgelegd aan (potentiële) slachtoffers; dit in de vorm van persoonlijke interviews. Er zal ook input van professionals worden gevraagd. Er zal een overzicht van relevante organisaties worden gemaakt. Deze worden benaderd met een email + een link naar een online survey. In de survey vragen we om hun laatste casus te analyseren op het testmodel met 11 aandachtgebieden én zal hen worden gevraagd wat ze verder van de indicatoren vinden.

Plegers
Om ook zicht te krijgen op de daderkant worden, vanwege de betrouwbaarheid van de geleverde informatie, een aantal strafzaken geanalyseerd die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag/slachtofferschap van loverboys waarbij LVB-slachtoffers betrokken zijn. In de analyse ligt de focus op indicatoren. Indien mogelijk en haalbaar worden ook plegers geïnterviewd. De ontwikkeling van het testmodel signaleringsinstrument wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Deel deze pagina op