Koraal neemt onderwijsactiviteiten Almata over

14-03-2018
Koraal neemt onderwijsactiviteiten Almata over
Met ingang van het nieuwe schooljaar – 1 augustus 2018 - neemt Koraal in de regio West-Brabant de onderwijsactiviteiten en onderwijsmedewerkers van Almata over en zullen deze gaan vallen onder de Stichting Het Driespan.
Koraal neemt onderwijsactiviteiten Almata over

SJSJ-Almata is een instelling voor (gesloten) jeugdzorg in Ossendrecht, waar onder meer jongeren met ernstige (gedrags)problemen verblijven. De jongeren hebben een gesloten behandeling nodig om te voorkomen dat zij zich aan zorg onttrekken. Naast zorg en behandeling krijgen deze jongeren onderwijs, dat op dit moment nog via een experiment wordt vormgegeven. Dit experiment eindigt uiterlijk op 1 augustus 2019. Vanaf dat moment moeten de onderwijsactiviteiten van Almata ingebed zijn in een onderwijsinstelling binnen het reguliere samenwerkingsverband. Zowel het Ministerie van OCW als het samenwerkingsverband De Brabantse Wal VO heeft bij Koraal het verzoek neergelegd de onderwijsactiviteiten en de medewerkers van het experiment over te nemen.

Onderwijs aan complexe doelgroep borgen
De Raad van Bestuur van Koraal heeft dit verzoek onderzocht en daarbij de medewerking gekregen van betrokken partijen als SJSJ-Almata, Gemeente Woensdrecht, Samenwerkingsverband De Brabantse Wal VO en het Ministerie van OCW.

Eric Starmans (regiodirecteur Koraal West-Brabant en verantwoordelijk voor Het Driespan): "Koraal heeft na onderzoek positief op het verzoek gereageerd hetgeen ertoe zal leiden dat met ingang van 1 augustus 2018 het onderwijs en de onderwijsmedewerkers van Almata deel zullen uitmaken van Koraal. Daarmee borgen we om te beginnen het onderwijs aan deze groep jonge mensen en zorgen wij dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Bovendien past de overname bij de strategische visie en ambitie van Koraal: een compleet (integraal) pakket van zorg, onderwijs en arbeid aanbieden in de zes regio’s in Brabant en Limburg waar Koraal actief is. Met de overname van de onderwijsactiviteiten van Almata zet Koraal in de regio West-Brabant een goede stap om deze ambitie te realiseren."

Aanvullend portfolio
Jos Gerards (directeur/bestuurder Samenwerkingsverband De Brabantse Wal VO) onderstreept dit: "Het portfolio en de expertise van Almata zijn een goede aanvulling op die van Het Driespan. Door de hoofdzakelijk gesloten setting van Almata wordt door het samengaan van Almata en Koraal het portfolio binnen  de regio verbreed. Voor ons als Samenwerkingsverband is dat interessant. Wij zijn dan ook verheugd dat de Raad van Bestuur van Koraal positief op ons verzoek heeft gereageerd. Oók omdat wij binnen ons Samenwerkingsverband bij voorkeur samenwerken met schoolbesturen die al in het verband zitten en die wij kennen, in plaats van in zee te moeten gaan met nieuwe en in de regio onbekende besturen."

Jan van Wirdum (directeur SJSJ-Almata Onderwijs): "Wij gaan vol vertrouwen met Het Driespan aan de slag om een zo passend mogelijk onderwijs- en zorgaanbod te realiseren  voor onze doelgroep. De brede ervaring van onze organisaties en de gedeelde wetenschap dat we daarbij vooral samen op moeten trekken zijn daarbij helpend. We kunnen daarbij voortbouwen op de goede basis die hiervoor de afgelopen jaren is gelegd."

Ook de Gemeente Woensdrecht, waar SJSJ-Almata is gevestigd, toont zich verheugd over het besluit. Wethouder Lars van der Beek: "Het college is erg blij met deze ontwikkeling. Het zorgt voor structurele aanwezigheid van voortgezet speciaal onderwijs in onze gemeente. Hier is regionaal behoefte aan. Zeker vanwege de mogelijke combinatie van jeugdzorg en onderwijs. Wij hebben er vertrouwen in dat Koraal en Stichting Het Driespan het onderwijs bij Almata verder kunnen versterken."
 Almata onderwijs
De school van Almata is een betrekkelijk kleine school waar plek is voor maximaal 62 leerlingen. De school is gehuisvest in Ossendrecht en heeft zowel gesloten als zogenoemde open plaatsen voor leerlingen die geen gesloten behandeling nodig hebben. De school werkt heel nauw samen met SJSJ-Almata. Met de overname krijgt Almata een officiële onderwijsstatus. Er verandert echter niets in het bestaan, de werking en de grootte van de school.

Deel deze pagina op