Cliënten Koraal krijgen meer regie over eigen zorgproces door Quli

14-03-2019
Eigen regie en (waar mogelijk) actief kunnen meedoen in de samenleving zijn belangrijke thema’s binnen Koraal. Op verschillende manieren wordt hier vorm aan gegeven. Het vraagt om een andere manier van denken en organiseren binnen onze organisatie. Om een dergelijke verandering te kunnen realiseren is het creëren van de juiste randvoorwaarden essentieel.

Een middel dat ondersteunt bij het creëren van eigen regie is Quli. Quli staat voor Quality of Life en bestaat uit een sociaal netwerk, persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en App Store. Het is een initiatief van het Dr. Leo Kannerhuis, Dichterbij, Pluryn, Arq45 en Amarant. Quli levert een krachtige bijdrage aan de transformatie van de zorg en om deze reden is Koraal begin 2018 toegetreden als partner van Quli en heeft hiermee de intentie uitgesproken om het systeem Koraal breed te gaan implementeren. Het project start half januari en wordt opgedeeld in twee fasen:

Pilotfase
De pilotfase is half januari 2019 gestart en loopt tot eind april 2019. In deze eerste fase zal een pilotgroep (bestaande uit een representatieve groep medewerkers, cliënten en verwanten uit de regio’s Noordoost-Brabant, Parkstad en Noord- en Midden-Limburg) het programma gaan beoordelen op inrichting en toepasbaarheid. Op 28 februari was het tijd voor een eerste evaluatie. 

Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat het product goed aansluit op de omgeving en de cliënten enthousiast zijn over het gebruik. Natuurlijk zijn er vragen over het programma, daarbij wordt er zoveel mogelijk verwezen naar de helpdesk van Quli. Cliënten geven aan zeer tevreden te zijn over de werking van die helpdesk, men ondersteunt snel en de antwoorden sluiten goed aan bij de gestelde vragen. Als blijk van waardering voor hun inzet bij de pilot werd er tijdens de evaluatie een heerlijke taart aan de cliënten overhandigd.

Er is een goede start gemaakt met de pilot en we zullen de komende maanden nog intensiever het programma gaan beoordelen, waarbij we ook de Koraal-omgeving (begeleiders) goed zullen inzetten. In een korte tijd hebben we al veel informatie verzameld over de bevindingen, deze zullen uiteindelijk na enkele maanden aan de Raad van Bestuur worden aangeboden voorzien van een goed advies. Op basis van de bevindingen in het adviesrapport zal de Raad van Bestuur een beslissing nemen over de wijze waarop Quli wordt uitgerold binnen heel Koraal. Deze uitrol zal dan medio 2019 starten en geheel 2019 in beslag nemen.

We anticiperen hiermee op de toekomstige wettelijke verplichtingen. Vanaf 1-1-2020 is het namelijk verplicht om cliënten elektronische inzage te geven in hun dossier én ze hebben recht op een elektronisch afschrift daarvan. Vanaf 2020 moeten cliënten ook ‘gespecificeerde toestemming’ (GTS) kunnen geven: men moet dan kunnen aangeven welke gegevens wel of niet door welke (categorieën van) zorgverleners mogen worden ingezien en (met wie) uitgewisseld.

Deel deze pagina op