Nieuwe naam voor school in Den Bosch: Dieze College

09-11-2017
Dieze College - Fotograaf Marc Bolsius
De leerlingen van De Rietlanden VSO hebben onlangs de deuren van het ‘oude’ schoolgebouw dichtgedaan, om vervolgens hun onderwijs te vervolgen in het splinternieuwe gebouw aan de Pieter Langendijksingel 1. Dit betekent een nieuwe start in een prachtig schoolgebouw dat helemaal is afgestemd op het onderwijs van nu. Bij een nieuwe school hoort ook een nieuwe naam. De school krijgt een naam die verwijst naar de Binnendieze en symbool staat voor verbinding en kracht: Dieze College!
Dieze College - Fotograaf Marc Bolsius

Op vrijdag 10 november is op feestelijke wijze het nieuwe schoolgebouw geopend en de nieuwe naam onthuld. István Turi, schoolleider van Dieze College: “We zijn enorm trots op ons nieuwe gebouw en dat laten we graag zien! Vandaag staat de gehele dag dan ook in het teken van de opening die we samen vieren met leerlingen, medewerkers, relaties, genodigden, buurtbewoners, ouders en familieleden. Er zijn rondleidingen, optredens op het podium en men kan genieten van een hapje en een drankje.”

Eric Logister, wethouder Onderwijs van gemeente ’s-Hertogenbosch, heeft het schoolgebouw officieel geopend: “We zetten als gemeente in op een goede huisvesting van onze scholen. En dat hebben we zeker ook bij deze vernieuwde school gedaan. We vinden belangrijk dat alle kinderen, docenten en medewerkers in een fijne en prettige omgeving kunnen excelleren. Daar doen we het voor.”

Turi: “We bieden onderwijs vanuit een veilige en prettige schoolomgeving, met het doel leerlingen naar een goede vervolgopleiding te begeleiden of terug te laten keren naar het reguliere voortgezet onderwijs. In samenwerking met ouders en externe partners werken we aan een pedagogisch klimaat waarin onze leerlingen tot leren kunnen komen. De leerlingen geven zelf aan heel tevreden te zijn met het gebouw, ze voelen zich er prettig en daar doen we het samen voor. Bij goed onderwijs hoort een goede onderwijsvoorziening. Ons nieuwe schoolgebouw met moderne voorzieningen sluit daar mooi bij aan. Behalve modern is ons gebouw ook energieneutraal, hetgeen laat zien dat we verantwoord met het milieu omgaan en waardoor de exploitatiekosten laag blijven.“

Dieze College - Fotograaf Marc Bolsius

Over Dieze College
Dieze College biedt passend voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren van twaalf tot en met twintig jaar met gedrags-, psychische en/of psychiatrische problemen. De school biedt VMBO onderwijs op de basis- en kaderberoeps gerichte leerweg en theoretische leerweg en heeft een uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De cluster 4-school behoort tot het samenwerkingsverband De Meijerij – VO 30-05 betreffende de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Zaltbommel en Maasdriel.

Dieze College maakt deel uit van de regio Noordoost-Brabant van Koraal. Koraal biedt een uniek, integraal aanbod van zorg, onderwijs én arbeid voor mensen met een complexe problematiek, waarbij de ondersteuning van cliënten en leerlingen in elk van hun levensdomeinen (wonen, leren, werken) op elkaar wordt afgestemd. Koraal bestaat uit zes regio’s en een landelijk Expertise Centrum.

Kijk voor meer informatie op diezecollege.nl óf in deze nieuwe Brochure

Dieze College
Pieter Langendijksingel 1
5216 JZ ’s Hertogenbosch
073 – 610 39 00
diezecollege@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op