Positief Leef- en leerklimaat Koraal

19-12-2018
In 2016, 2017 en 2018 is samen met de Hogeschool Leiden regelmatig onderzoek* gedaan naar de kwaliteit van het leef- en leerklimaat bij de Koraal-locaties De Hondsberg, De La Salle en Maashorst. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om jongeren een stem te geven in hun behandeling en op school maar ook om medewerkers en leerkrachten te helpen het klimaat goed te houden. Uit de resultaten blijkt dat de drie instellingen erin zijn geslaagd om ondanks de zwaarder wordende doelgroep een stabiel positief klimaat zowel op school als op de leefgroep te realiseren. Dat is een belangrijke verdienste in gezamenlijkheid van medewerkers en leerkrachten.

Dr. G.H.P. van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, en onderzoeksleider hierover: “De instellingen van Koraal behandelen jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. Veel gedragsproblemen zijn ontstaan omdat deze kinderen vaak niet mee kunnen komen in het snelle tempo van de huidige samenleving die vooral op flexibiliteit en prestatie is gericht en afwijzend staat tegenover kinderen met gedragsproblemen.

Dat zijn allemaal zaken waar deze kinderen veel moeite mee hebben die het in hun leven in de regel al niet hebben getroffen. Want uit onderzoek van Koraal blijkt dat ze gemiddeld meer dan andere kinderen veel negatieve jeugdervaringen met zich meedragen die hun ontwikkeling remmen. Ze gaan daarom ook naar school op de terreinen van de instellingen, waar het speciaal onderwijs haar best doet om weer perspectief te creëren op participatie, geen eenvoudige opgave, omdat de afgelopen jaren de problemen van de doelgroep zijn toegenomen. Uit veel onderzoek blijkt ook dat het leefklimaat op de leefgroepen en het leerklimaat op de scholen een belangrijke bijdrage leveren aan herstel, ontwikkeling en participatie van deze jongens en meisjes.

Ook in de toekomst zullen de instellingen van Koraal klimaatonderzoek blijven doen teneinde de kwaliteit van behandeling en het onderwijs op school te borgen en om deze kinderen een veilige plek te blijven bieden waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

* Dit onderzoek is uitgevoerd met een bijdrage van een NWO Raak-Publiek subsidie ‘Met kleine stapjes maar wel vooruit’

Deel deze pagina op