Samenwerkingsverband “Helse Liefde”

10-07-2018
Samenwerkingsverband “Helse Liefde”
Stichting Helse Liefde kreeg de opdracht van de provincie Limburg om hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel en de mensen om hen heen in Limburg in bestaande hulpverleningsorganisaties te ontwikkelen en implementeren tot een gecoördineerd netwerk. Dit resulteert per 29 juni 2018 in het open samenwerkingsverband ´Helse Liefde´ waar ook Koraal bij is aangesloten.

Het samenwerkingsverband wil een breed hulpverleningsaanbod aan te bieden voor slachtoffers van mensenhandel en betrokkenen om hen heen. Een voor Nederland uniek aanbod. Het samenwerkingsverband heeft een unieke samenstelling van partners die alle doelgroepen van mensenhandel in de provincie Limburg ruim kunnen ondersteunen. 

  • Voor de minderjarige doelgroep tot 18 jaar biedt Rubicon ´Gevangen in Liefde ´aan. Rubicon legt binnen ´Gevangen in Liefde´ de nadruk op de hulp aan en begeleiding van het gehele gezin en het netwerk daaromheen. Een gespecialiseerde medewerker van Rubicon begeleidt het gezin in de eigen thuissituatie en stemt de hulpverlening af op de specifieke omstandigheden. Doel is om de kracht van het gezin en het netwerk te versterken en te behouden en zo de mogelijkheden op een kansrijke toekomst voor het hele gezin te vergroten.
     
  • Voor de meerderjarige doelgroep vanaf 18 jaar biedt het Leger des Heils het hulpverleningsaanbod ´Levenskracht ´aan. ´Levenskracht´ is een intensief en specialistisch begeleidingstraject  dat specifiek is bedoeld voor sekswerkers/prostituees die in de problemen raken of uit de prostitutie willen stappen . De begeleiding is ambulant en 1-1 met de sekswerker. Daarnaast investeert het Leger des Heils ook in outreachend werken zowel online als op plekken waar sekswerk plaatsvindt. Deze werkzaamheden worden in samenwerking met diverse ketenpartners uitgevoerd”.
     
  • Koraal en het expertisecentrum mensenhandel en (jeugd)prostitutie (onderdeel van Lumens) bieden samen een genderspecifiek behandelprogramma aan dat gericht is op cliënten tussen 12 en 27 jaar die het (vermoedelijk) slachtoffers zijn van mensenhandel en waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), al dan niet in combinatie met psychiatrische problemen.

Per 1 januari 2019 is stichting Helse Liefde veranderd in expertisebureau Helse Liefde. Het expertisebureau Helse Liefde biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, trainingen, advisering, netwerkontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast biedt het expertisebureau een ruim aanbod aan voorlichtingen voor scholen, ouders en deskundigen. Voor een goede coördinatie, preventieve maatregelen en snelle hulpverlening kunnen hulpverleners en politie vanaf 29 mei 2018  direct voor de specifieke doelgroep terecht via de navolgende telefoonnummers:

Rubicon 0475-588400 www.rubicon-jeugdzorg.nl
Leger des Heils 06-15214887 www.legerdesheils.nl/limburg-brabant
Koraal 088-5057406 www.koraal.nl
Expertisebureau Helse Liefde 046-4741622 www.helseliefde.nl

Het samenwerkingsverband streeft er naar om haar aanbod en ketenpartners in de toekomst te verruimen om de hulpverlening steeds te meer te verbeteren.

Deel deze pagina op