Vooraankondiging oratie Xavier Moonen

20-04-2017
Vooraankondiging oratie Xavier Moonen
Op woensdagmiddag 5 juli a.s. om 16.00 uur zal prof. dr. Xavier Moonen bij de Universiteit van Amsterdam zijn oratie uitspreken. Voorafgaande aan de oratie is er vanaf 12.30 uur een symposium waarin vanuit wetenschap en praktijk wordt gesproken over de leeropdracht Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Informatie over het programma, locatie en aanmelding volgt binnenkort.

Xavier Moonen is met ingang van 1 december 2016 benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen. De leerstoel is in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam ingesteld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra voor een periode van vijf jaar.

Het onderzoek van de bijzondere leerstoel is gericht op het ontwikkelen van screeningsinstrumenten en onderzoek naar de kwaliteit van (nieuw te ontwikkelen) diagnostische instrumenten om de aard van de gedragsproblemen en de protectieve factoren van een jeugdige of jongvolwassenen met LVB in beeld te kunnen brengen. Hierop aansluitend wordt onderzoek gedaan naar de voorwaarden om te komen tot adequate hulp en ondersteuning voor jeugdigen en jongvolwassenen met LVB, naar de kwaliteit van gerichte preventieve en behandelinterventies en er worden evidence-based interventies ontwikkeld.

Vanuit zowel wetenschappelijk als praktijkperspectief is het van belang dat op het terrein van het vroegtijdig ingrijpen bij dreigende stagnaties en ontsporingen in de ontwikkeling van jeugdigen en jongvolwassenen met LVB de mogelijkheden van screening, diagnostiek en behandeling verder worden verdiept en ontwikkeld. De verbinding van het wetenschappelijk en praktijkperspectief wordt tevens ingevuld door een actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over participatie en emancipatie van deze doelgroep.

Xavier Moonen is als beleidsadviseur werkzaam bij Koraal Groep, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, vanaf 2008 onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling pedagogiek en onderwijskunde, bijzonder lector “inclusie van mensen met een verstandelijke beperking” bij Zuyd Hogeschool Heerlen en voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Deel deze pagina op