Medezeggenschap

Koraal Groep inspraak en participatie
Binnen Koraal wordt veel aandacht besteed aan inspraak en participatie. Samen met medewerkers, cliënten en hun vertegenwoordigers bespreken we belangrijke onderwerpen, zoals beleidsstukken, de begroting en strategische ontwikkelingen.

Voor medewerkers
Koraal vindt participatie van medewerkers belangrijk. Medezeggenschap ligt bij alle medewerkers. Hiervoor is een medezeggenschapsmodel ingericht dat bestaat uit platforms, regionale overleggroepen en MZ Centraal.

Lees verder op de pagina Medezeggenschap medewerkers of bekijk hieronder de animatie over medezeggenschap nieuwe stijl bij Koraal.

Medezeggenschap voor cliënten en vertegenwoordigers
Ook cliënten en hun vertegenwoordigers hebben medezeggenschap. Zo hebben veel van onze locaties een cliëntenraad. Vertegenwoordigers uit al deze cliëntenraden vormen samen de Centrale Cliëntenraad (CCR). Dankzij hun medezeggenschap is de positie van cliënten binnen Koraal verder verbeterd.

Samenwerken
De medezeggenschapsorganen van medewerkers en cliënten werken samen om de stem te vertegenwoordigen van de mensen die centraal staan bij Koraal: de cliënten en de medewerkers.

Deel deze pagina op