Medezeggenschap cliënten

Koraal Medezeggenschap Cliënten
Cliënten, ouders en andere vertegenwoordigers laten we graag invloed hebben op ons beleid. We vinden dit belangrijk, omdat we zo goed mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de cliënt. De cliënt staat immers altijd centraal binnen Koraal.
Koraal Medezeggenschap Cliënten

Binnen elke locatie van Koraal zijn de nodige voorzieningen aanwezig die medezeggenschap mogelijk maken. Zo heeft elke locatie één of meerdere raden die ervoor zorgen dat cliënten en/of hun ouders/vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen. Denk hierbij aan een cliëntenraad, een bewonersraad, een ouderraad, een medezeggenschapsraad of een oudervereniging.

Cliëntenraden
Cliëntenraden hebben korte communicatielijnen met de organisatie van de stichting. Zo kunnen bewoners en verwanten via vergaderingen rechtstreeks samen met de directeur overleggen. De ondersteuningsfunctionaris helpt bij de voorbereiding, maar het is altijd het éigen verhaal van de cliënt. Zij kunnen op deze manier meekijken en meepraten en de organisatie besteedt ook echt  aandacht aan hun medezeggenschap.

Koraal Groep Medezeggenschap Cliënten

Vertrouwenspersonen
Naast de ondersteuningsfunctionarissen zijn binnen Koraal eveneens vertrouwenspersonen actief. Deze zijn ondergebracht binnen de stafgroep medezeggenschap voor cliënten. De vertrouwenspersonen kijken samen met de cliënt naar zaken die hem of haar bezighouden. Ze zijn er voor een praatje, maar ook om mee te denken, om iets bespreekbaar te maken én om samen een probleem aan te pakken.

CCR
De Centrale Cliëntenraad (CCR) vertegenwoordigt alle organen die zich binnen Koraal richten op de medezeggenschap van cliënten. Deze raad vergadert en adviseert over onderwerpen waarmee alle locaties te maken hebben. De CCR overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur.

Samenwerken
De medezeggenschapsorganen van medewerkers en cliënten werken samen om de stem te vertegenwoordigen van de mensen die centraal staan bij Koraal: de cliënten en de medewerkers.

Deel deze pagina op