Voor medewerkers

Koraal Groep Medezeggenschap CMZm
Koraal vindt medezeggenschap van medewerkers belangrijk. We geven medewerkers de mogelijkheid om mee te denken en betrekken hen op tijd als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Zonder de steun van haar medewerkers kan Koraal geen adequate besluiten nemen en genomen besluiten niet uitvoeren.

Om medezeggenschap in de praktijk te brengen, heeft elke locatie van Koraal een eigen Ondernemingsraad. Dit geldt niet voor de onderwijsinstellingen. Deze hebben namelijk allemaal een MedezeggenschapsRaad (MR) of DeelRaad (DR). Binnen elke instelling wordt overleg gevoerd met de medewerkers in de vorm van regulier werkoverleg.In de nieuwe organisatiestructruur wordt medezeggenschap regionaal georganiseerd. De Centrale Medezeggenschap Medewerkers heeft hiervan op dit moment een voorstel in ontwikkeling.

Daarnaast is er binnen Koraal een overkoepelend orgaan waarin alle stichtingen van Koraal samen overleggen: de CMZm.

Deel deze pagina op