Missie

Missie Koraal meedoen in de samenleving
Iedere mens moet op zijn eigen manier kunnen meedoen in de samenleving. Sommige mensen hebben daarbij een steun in de rug nodig. Ze zijn lichamelijk en/of verstandelijk beperkt, kampen met (ernstige) gedrags- of psychiatrische problemen of hebben problemen van psychosociale aard. Koraal zet haar deskundigheid, kennis en ervaring voor deze mensen in.

Wij doen dat op de domeinen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Onze ondersteuning is specialistisch en professioneel.

Nauw verbonden aan onze missie zijn onze visie en kernwaarden.

Deel deze pagina op